English version

Malá Lipta a Malůšata

Malá Lipta

Rodiče – většinou bývalí tanečníci z Lipty chtěli, aby se jejich děti naučily lidové tance, aby také jednou mohly tančit „ve velkém souboru“.  Tak vznikl v roce 1973 dětský soubor, kterým od té doby prošla spousta dětí. Postupně jich přibývalo, nakonec byly rozděleny do dvou skupin: Malůšata (3-10 let)  a Malá Lipta (10-16 let). Mnohé z nich opravdu vytrvaly a „dotančily“ až do základního souboru. Malá Lipta ve svém repertoáru předvádí např. jak vypadá takový venkovský trh, co se děje na pastvě, hrají si na ševce, vaří trnky a jdou do mlýna. V souboru tančí především cérky, ale ani ogaři se nenechávají zahanbit. Vystupují většinou společně s Malůšaty, ale účastní se dalších přehlídek a festivalů i v zahraničí, např. Dolní Dunajovice, Zlín, Valašské Klobouky. Malou Liptu vede paní Jarmila Hrádková a Andrea Čalová. Doprovází je cimbálová muzika Kotula s vedoucím Ondrou Kopeckým nebo Cimbálová muzika Jiřího Nechanického.  Kromě samostatného repertoáru se tato cimbálová muzika věnuje spolupráci s několika valašskými soubory včetně dětské složky souboru FoS Lipta Liptál – Malá Lipta. 

 

Malá Lipta (Little Lipta)
Parents – former Lipta dancers wanted their kids to know how to dance traditional dances, so that they could join and dance in the adult ensemble section. Therefore in 1973, the childrens folklore ensemble “Little Lipta” was formed and many children have experienced it since then. Their number has gradually increased and the ensemble had to be divided into two groups: “Malůšata” (age from 3 to 10) and “Little Lipta” (age from 10 to 16). The children of “Malá Lipta” present for example how such a village fair looked like in the past, what happened on pasture, they  play as shoemakers, cook plums or go to a mill. There are more girls in the group but the few boys are here the better they are. These older children perform mostly together with the youngest group but time to time participates in different festivals, also abroad. The “Mala Lipta” section leaders are Mrs. Jarmila Hrádková and Mrs. Andrea Čalová
. This group has own cymbalon music Kotula. Leader of music is Mr. Ondrej Kopecky or cymbalon music of Jiri Nechanický.

Besides its own broad varied repertoire, the band cooperates also with several Wallachian ensembles mainly with the local group FoS Lipta- Little Lipta..

 

Malůšata jsou nejmladší skupinou FoS Lipta Liptál. Má celkem 20 dětí  od 3 do l0 let. Do jejich repertoáru patří tanečky, hry, říkadla, ukolébavky - prostě předvádějí to, jak se malé děti na Valašsku dříve bavily. Malůšata pravidelně vystupují na Kácení Máje v Zubří, na Dětském dni ve Slušovicích, na Dětském folklorním festivalu a Liptálských slavnostech doma v Liptále, podílejí se také na vánočních koncertech pro základní školy v okolí. Děti pracují pod vedením paní Aleny Maliňákové.

The “Malusata” is the youngest section of the FoS Lipta Liptál ensemble. There are 20 children from the age 3 to 10 years there. Its repertoire consists of little dances, child's games and rhymes, lullabies – simply, they present the way of former small kid’s amusement in Wallachia. The group regularly participates in the May Fest in Zubri, at Slušovice Kids Day, in the Liptal Children Folklore Festival; it prepares Christmas concerts for regional schools. The “Malusata” section leader is Mrs. Alena Maliňáková

 

Kontakt:
Jarmila Geržová
Liptál 363
Česká republika (CZ)
e-mail:
FKozmik@seznam.cz

 

 

Aktualizace 30.5.201

 
Dětský folklorní den 2016 ne, 12.6.2016 000-2359
16.9.2008 Malá Lipta v Rakousku

Ve dnech 3. září  - 7. září 2008 navštívily děti z Malé Lipty z Liptálu společně s Cimbálovou muzikou Jiřího Nechanického 1. ročník festivalu „Interfolk“ v rakouském městě Bruck an der Mur. více

15.4.2015 Malí ogaři

 B L A H O P Ř E J E M E více

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop