English version

FOS Lipta - Liptál, Valašsko

Lipta

Dějiny udržování a obnovování zvyků a obyčejů, ztvárněných minulými generacemi v písních, tancích a hrách, se datují v Liptále rokem 1930. Tehdy se ve Vsetíně konaly "Národopisné slavnosti moravskoslezské" a na nich vystoupila krojovaná skupina z Liptálu se dvěma pásmy se zbojnickou tématikou.

Organizace činnosti valašského kroužku se ujal liptálský učitel František Váňa s manželkou Emílií. Vystoupení a nácviky se konaly nárazově při různých příležitostech: dožínky, kácení máje, tradiční valašské bály.

Tuto národopisnou činnost přerušila druhá světová válka. Brzy po osvobození Československa se činnost národopisné skupiny v Liptále obnovila a již roku 1946 její členové vystoupili na 1.mírových dožínkách ve Vsetíně. Podnětem založení valašského krúžku jako samostatného spolku byla roku 1947 velmi inspirující národopisná přednáška akademického malíře Jana Kobzáně.

Nastalo systematické nacvičování a rozšiřování repertoáru. Soubor byl roku 1951 začleněn do Závodního klubu výrobního družstva Lipta, získal pro svou činnost finanční prostředky, nové kroje i hudební nástroje pro vlastní cimbálovou muziku.

Během půlstoleté historie absolvovali členové Valašského souboru písní a tanců "LIPTA" nesčíselné množství vystoupení v obci, blízkém i vzdálenějším okolí, na folklorních festivalech doma i v zahraničí, při mnoha zahraničních zájezdech.

V roce 1970 byl v zámeckém parku odhalen pomník Janu Kobzáňovi, jednomu ze zakladatelů souboru. Při této příležitosti se představil liptalským občanům soubor "LIPTA" novým programem a tím byla založena tradice každoročních "Liptálských slavností", které se od roku 1978 konají s mezinárodní účastí.

Sobory

 • MALŮŠATA - Liptál - ČR
 • MALÁ LIPTA - Liptál - ČR
 • FOS LIPTA - Liptál - ČR
 • LIPTA - SENIOŘI - Liptál - ČR
 • SBOR ŽEN - Liptál - ČR

Vedoucí souborů

 • Vedoucí/Director: Ing. Ladislav Michálek- vedoucí celého souboru Lipta
 • Malůšata Lipta - Alena Maliňáková
 • Malá Lipta - Jarmila Geržová
 • Lipta - základní soubor Andrea Maliňáková
 • Lipta - Senioři - František Kozmík
 • Ženský sbor - Hana Vaculíková

Informace

 • Rok založení/Founded in: v roce 1930
 • Zpracovává/Areas of interest: oblast Valašsko
 • Působí při/Associated: Liptál

Lipta Liptál

Domácí soubor valašských písní a tanců Lipta Liptál je nejstarší národopisnou skupinou z oblasti Valašska a Vám - návštěvníkům letošních Liptálských slavností jej jistě netřeba představovat. Byl založen již před rokem 1930 akademickým malířem Janem Kobzáněm. Ve svém repertoáru předvádí autentický folklor.

Mezi nejkrásnější patří tance vířivé a mužské sólové tance. Soubor, který má 80 členů ve čtyřech skupinách (40 dětí a 40 dospělých, uskutečňuje ročně desítky vystoupení doma i v zahraničí ). Základní složka a senioři letos (2005) navštívili přehlídku souborů v Rožnově pod Radhoštěm, Střážnice a uskutečnili zájezd na Slovensko a do Itálie.

Malá Lipta

Dětský folklorní soubor byl založen v roce 1973 z podnětu SVPT LIPTA. Postupně se jeho členská základna rozrostla, až byla rozdělena do dvou skupin: Malůšata (5-8 let) a starší (9-16). Děti z Malé Lipty v jevištním zpracováním předvádí autentický folklor, obohacený o tradiční dětské hry a písničky.

Malůšata

Nejmladší skupina FoS Lipta Liptál , která má celkem 20 dětí od 3,5 let do l0 let. Do našeho repertoáru patří tanečky, hry, říkadla, ukolébavky, prostě tak jak se děti na Valašsku dříve bavily. Mezi pravidelné akce, na kterých tančíme patří Metlářský jarmark v Zubří, Dětský folklorní festival a Liptálské slavnosti u nás v Liptále a vánoční koncert . Letos se již představily na soutěži ve Vizovicích a na festivalu Bábik ve Slovenském Svitu. Doprovází je dětské muzika pod vedením Mgr. Ivany Prokopové.

Ženský sbor

vznikl v Liptále již před dvěma lety a tvoří ho bývalé tanečnice souboru Lipta, které se snaží uchovávat valašské písničky v našich srdcích. I letos oslovily svým zpěvem nemálo diváků při jejich vystoupení např. ve Žďáru nad Sázavou a ve Lhotě u Vsetína. Přejeme jim proto pevný a krásný hlas i pro příští roky.

Kontakty

Ladislav Michálek
Liptál 241
756 31 Liptál
tel: (+420) 571 438 075
(+420) 603 196 350
fax: (+420) 571 413 465
e-mail:

Andrea Čalová
e-mail:

František Kozmík
e-mail:

Jana Vráblíková
Obecní úřad Liptál
756 31 Liptál 331
Tel.: 571 438 074
Fax: 571 424 785
e-mail:

 

 

 

Aktualizace 19.7.2010

Stránkování

12 >
 
 
Lipta Bal 2016 so, 13.2.2016 000-2359
Bal Liptal 2015 so, 7.2.2015 000-2359
71. Valašský bál v Liptále so, 7.2.2015 000-2359
70. Valašský bál so, 8.2.2014 000-2359
69. Valašský bál so, 9.2.2013 000-2359
Hasičský ples 28.-29.1.2012
Valassky bal Liptal 2012 so, 11.2.2012 000-2359
vánoční posezení v Liptále 2011 ne, 11.12.2011 000-2359

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop