English version

Kurzy první pomoci

9.1.2009

ČČK - Dovolujeme si Vás oslovit s následující nabídkou kurzů první pomoci.


Doufáme, že si z nabízených kurzů vyberete.
Eva Bernatová
OS ČČK Praha 1
www.cckpraha1.cz
----------------------------------------------------------------------------Čtyři hodiny pro život  / First Aid Course - 4 hours for life Nejzákladnější kurz pro ty, kteří chtějí umět zachránit lidský život. Obsahem kurzu jsou život zachraňující úkony (bezvědomí, krvácení, resuscitace dospělých i dětí). Teorie omezena na nutné minimum, důraz kladen na praxi. Kurz školíme rovněž v anglickém jazyce.
Nejbližší kurz: 12. února 2009. Cena kurzu 400,- Kč.

První pomoc u dětí
Čtyřhodinový kurz první pomoci pro maminky, pedagogy a další zájemce zaměřený na poskytování první pomoci u dětí a prevenci úrazů.
Nejbližší kurz se bude konat 22. ledna 2009 nebo 19. března 2009. Cena kurzu 400,- Kč.

Základní norma zdravotnických znalostí Tento 12-ti hodinový kurz vás seznámí se základy první pomoci. Naučíte se ošetřit zejména život ohrožující stavy, ale i běžná poranění. Kurz má evropský certifikát a je vhodný např. pro povinné školení zaměstnanců dle zákoníku práce. Kurz je rovněž akreditován MŠMT.
Nejbližší kurz: 24. - 25. ledna 2009 nebo 7. - 8 března 2009. Cena: 800,- Kč.

Zdravotník zotavovacích akcí
Jedná se 40-ti hodinový kurz je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež, má akreditaci MŠMT. Obsahem kurzu je výuka první pomoci zaměřená především na praxi a dále základní informace o hygienických předpisech pro tábory a pobytové akce, základy péče o nemocné a výuka vodní záchrany v bazénu.
Nejbližší kurz: 14. - 15. února a 21. - 22. února 2009 (dvouvíkendový) nebo 3. února až 7. dubna 2009 (večerní kurz). Cena kurzu 1.500,- Kč.

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí
Možnost prodloužení průkazu pro absolventy kurzů ZZA, rozsah kurzu 8 hodin.
Průkaz se prodlužuje na další 4 roky. Nejbližší kurz: 7. února 2009 nebo 14. března 2009. Cena kurzu: 600,- Kč.

Autonehoda
Účastníci mají možnost vyzkoušet si ošetřování simulované autonehody s namaskovanými poraněními. Nejbližší termín: 8. února 2009. Cena kurzu 400,- Kč.

Dále nabízíme
Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO (Rozsah 16 hodin). Osnovy kurzu byly schváleny Generálním ředitelem Hasičského záchr. sboru ČR. Termíny po dohodě. Cena kurzu 900,- Kč.

První pomoc pro příslušníky tísňových složek (Rozsah 40 hodin). Rozšířený kurz první pomoci pro policisty, hasiče a další složky IZS. Termíny po dohodě. Cena kurzu 1.800,- Kč.

Nabízíme výuku první pomoci pro veřejnost i firmy. Kurzy školí zkušení lektoři ČČK. Výuka se skládá z teoretického úvodu a významnou část zaujímá praxe. Během kurzů používáme realistické znázorňování poranění divadelními líčidly. Do kurzů je zařazena výuka automatizované externí defibrilace.
Kurzy se konají v naší učebně Kuncova 2573/3a, Praha 5.
Ke všem kurzům nabízíme učebnice. Úspěšní absolventi obdrží certifikát.
Více informací získáte na www.cckpraha1.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Pohořelec 25/111, 118 00  Praha 1
tel: 776 113 953, e-mail: prvni.pomoc@seznam.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop