English version

Koordinační rada pro folklor

30.10.2012

V pondělí 29.10.2012 se uskutečnilo v sídle FoS ČR v Praze jednání Koordinační rady pro folklor. Za Národní ústav lidového umění ve strážnici se zúčastnili ředitel Jan Krist a Vlasta Vondrušová, za NIPOS a Artamu ředitelka Lenka Lázňovská, Pavlína Čermáková a Kateřina Červíčková, za Folklorní sdružení ČR Zdeněk Pšenica – předseda, tajemník Jiří Pokorný a šéfredaktor časopisu Folklor Kazimír Jánoška.

Společně projednali uspořádání dalšího ročníku dvouleté Školy lidových tradic v roce 2013, které se zúčastní několik desítek členů folklorních souborů. V dalším programu setkání konzultovali termínovou listinu nejdůležitějších folklorních akcí v příštím roce. Velká pozornost byla věnována dalším možnostem vzdělávání vedoucích souborů, organizátorů festivalů a lidových slavností. Diskutovalo se rovněž o pořádání přehlídek dětských folklorních souborů.

V závěru si účastnící vyměnili názory a návrhy na řešení ekonomických a finančních problémů při zajišťování činnosti souborů, organizování akcí lidové kultury v současné ekonomické krizové situaci.

red.

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop