English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Základní dokumenty > Konkretizace programu X. valné hromady FoS ČR - programové priority FoS ČR v roce 2012

Konkretizace programu X. valné hromady FoS ČR - programové priority FoS ČR v roce 2012

18.1.2012

Hlavní pozornost věnovat realizaci potřeb členské základny, členských souborů a festivalů, v oblastech vzdělávání vedoucích,  propagaci činnosti souborů a festivalů a posilování jejich ekonomické stability. Ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže garantovat úrazové a odpovědnostní pojištění členských subjektů a ve spolupráci s OSA – Ochranným svazem autorským ošetření autorských práv při veřejných produkcích. Prohlubovat spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a odbornými institucemi. Pokračovat v propagaci folklorních aktivit v cestovním ruchu.

       

1) Podporovat zkvalitnění a rozvoj činnosti regionálních folklorních sdružení a ve spolupráci s nimi podporovat vnitřní souborovou činnost a jejich folklorní i spolkové aktivity s důrazem na spojení s místem a regionem působení, výroční a krajové zvyky a obyčeje, spojení s kulturním a veřejným životem v obcích, městech regionech a krajích. Rozvíjet spolupráci a vzájemné všestranné kontakty mezi soubory, jejich vedoucími a členy. Upevňovat vědomí vnitřní sounáležitosti členů sdružení.

 

2) V oblasti prezentace folklorních akcí v cestovním ruchu pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Českými centry a Agenturou cestovního ruchu CzechTourism v propagaci folklorních aktivit na veletrzích cestovního ruchu a při dalších příležitostech.

 

3) V oblasti zahraničních vztahů nadále pomáhat členským souborům a folklorním festivalům v rozvíjení recipročních dvoustranných a dalších kontaktů. Folklorním souborům pomáhat při  jednáních o výjezdech do zahraničí, folklorním festivalům při zajišťování účasti souborů z evropských i ze vzdálenějších zemí. Pokračovat ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, zaměřenými na spolupráci při zachovávání svébytnosti, různorodosti a propagaci folkloru jednotlivých zemí. Přitom spolupracovat s ambasádami zájmových zemí. Pomoci v organizaci valné hromady IOV v dubnu 2012 v Praze.

 

4) Účastí v grantových řízeních získávat prostředky pro další rozvoj činnosti sdružení. Orientovat se zejména na MŠMT, MK, MMR, kraje, města, obce, nadace, Mezinárodní visegrádský fond a další osvědčené partnery. S ohledem na aktuální ekonomické podmínky bránit nárůstu finančních nákladů na činnost sdružení a na jednáních výboru pravidelně posuzovat vývoj hospodaření.

 

5) V oblasti ediční a informační činnosti pokračovat v realizaci záměrů ve vydávání časopisu Folklor a ve zkvalitňování informační nabídky www.folklornisdruzeni.cz .Podle finančních možností zpracovat a vydat informační a propagační materiály:

Kalendář folklorních akcí v ČR v roce 2012

Folklorní sdružení ČR v roce 2012

Doplňování a rozšiřování nabídky multimediálních projektů.

Zpěvník Plzeňsko v lidové písni, 2. díl

výroční zprávu FoS ČR za rok 2010

a další tisky.

            Podle finančních možností pokračovat v provozu Informačního centra FoS ČR v Praze.

 

          6)  V roce 2012 uskutečnit:

 - volební valnou hromadu FoS ČR v Praze                                          17. – 18.11.

- jednání výboru FoS ČR                                            17.-18.2., 27.-28.7., 16.11.           

- jednání výboru za účasti předsedů R FoS                                20.-21.4., 5.-6.10.

- porady ředitelů folklorních slavností a festivalů                         (březen, listopad)

- XVIII. celostátní soutěž Zpěváček – Velké Losiny                 11. – 13.5.

- IX. MFF Pražský jarmark                                                                   28.8.-1.9.

- XX. MFDFS Písní a tancem v Luhačovicích                           13. – 16.9.    

- galakoncerty „Zpěváček – Slávik“ a „Zpíváme pro radost“    12. – 14.10.

  (Praha)

- program FoS ČR na 66. MFF ve Strážnici                                           21.-24.6.

- XIV. Národní krojový ples v Praze                                          4.2. 2012

- členské festivaly (62), na kterých se FoS ČR podílí, krojové plesy a další akce.

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop