English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Konference evropské asociace turistických klubů v Blansku

Konference evropské asociace turistických klubů v Blansku

17.9.2008 Tisková zpráva

České turistice a Klubu českých turistů (KČT) se dostalo velké cti uspořádat ve dnech 25. - 28. září tohoto roku konferenci Evropské asociace turistických klubů.

 

Výroční konference je pořádána každý rok v jednom z 27 evropských států a je organizována některou z 53 členských organizací jmenované asociace. Pocta české turistice je o to vyšší, že od doby členství KČT v této asociaci (od roku 1991) pořádá takovou konferenci již podruhé (poprvé to bylo v roce 1998 v Průhonicích). Svědčí to o ocenění úrovně práce KČT jak doma, tak i v činnosti na evropské úrovni. Přidělení výroční konference bylo samozřejmě podpořeno skutečností, že KČT slaví v tomto roce 120. výročí svého založení.

 

Je dobré si při této příležitosti připomenout krátce historii Evropské asociace turistických klubů i hlavní cíle její činnosti.

 

Evropská asociace turistických klubů (EWV) byla založena v roce 1969 v Německu původně 14 turistickými kluby z 6 zemí. Dnes tato střešní organizace sdružuje
53 turistických klubů ze 27 evropských států a kromě toho ještě jako pozorovatele 2 turistické kluby z Izraele a Maroka. Členské turistické kluby mají dohromady více než 4 mil. členů. Jednotlivé kluby mají v převážné většině více než padesátileté zkušenosti s organizováním a vytvářením podmínek pro turistiku (značení cest, stavbu chat, rozhleden, loděnic, tábořišť atd.), řada z nich má zkušenosti více než stoleté (nejstarší pracují více než 130 let).

 

Cíle EWV:

 

-          vytýčení, vyznačení a údržba 11 evropských dálkových pěších tras napříč Evropou

-          vytýčení, vyznačení a údržba přeshraničních tras (alespoň přes 2 státy)

-          poznání a ochrana přírody, propagace zásad udržitelného rozvoje

-          poznání evropské historie a kultury, ochrana jejího dědictví

-          zachování práva na volný vstup do přírody s ohledem na životní prostředí

-          přeshraniční spolupráce

-          organizování celoevropských akcí

 

Do konce minulého století se asociace zabývala převážně značením evropských dálkových pěších tras. Se svými členskými organizacemi vyznačila následujících 11 dálkových pěších tras přes Evropu:

E 1  Severní moře – Bodensee – Gotthard – Středozemní moře; E 2  Severní moře – Ženevské jezero – Středozemní moře; E 3  Atlantik – Ardennen – Krušné hory – Karpaten – Černé moře; E 4  Gibraltar – Pyreneje – Bodensee – Balaton – Rila – Kreta; E 5  Atlantik – Bodensee – Alpy – Jadran; E 6  Baltské moře – Wachau – Jadran – Egejské moře; E 7 Atlantik – Středozemní moře – Garda - jižní Maďarsko;
E 8  Irské moře – Rhein – Main – Donau – Karpaten – Rhodopen; E 9  Mezinárodní pobřežní stezka podél Atlantiku – Severní moře – Baltské moře; E 10  Baltské moře – Šumava – Alpy; E 11  Severní moře – Harz – Mark Brandenburg – Masuren

 

Některé tyto trasy se stále ještě prodlužují. V květnu tohoto roku byla tak prodloužena trasa E 7 na Kanárské ostrovy a tam až na absolutně nejjižnější a zároveň nejzápadnější místo Evropy (z hlediska příslušnosti ke Španělsku), které je na ostrově El Hierro.

 

Aby zpopularizovala evropské dálkové pěší trasy, začala asociace od roku 2000 pořádat každých pět let celoevropský sraz turistů s pochody na těchto trasách. V roce 2000 - 2001 zorganizovala největší akci v historii evropské turistiky EURORANDO 2001, kterou pak úspěšně zopakovala při druhém ročníku EURORANDO 2006. Od roku 2004 organizuje vždy ve druhém týdnu v září, ve „Dnech evropské turistiky“, množství akcí s jednotným tématem: v roce  2004 přeshraniční  pochody  „Putování se sousedy“, v roce 2005 pak „Putování s rodinami“. Podporuje dvoustranné výměnné turistické akce a pořádání mezinárodních táborů turistické mládeže.

 

Činnost Evropské asociace turistických klubů řídí sedmičlenné prezídium. V jeho čele je prezident asociace. Tím je již 11 let bývalý dlouhodobý předseda KČT Ing. Jan Havelka.

 

EURORANDO 2001 a EURORANDO 2006

 

V roce 2000 a 2001 zorganizovala Evropská asociace turistických klubů (EATK) celoevropský hvězdicový štafetový  pochod  po 10  trasách  z okrajů  Evropy  do  Štrasburku (cíl ve dnech 22.-30.9.2001). Pochodu se celkem v celé Evropě zúčastnilo v jednotlivých etapách více než 250.000 turistů, na závěrečný týden jich přijelo do Štrasburku více než 5.000 a závěrečného průvodu přes Štrasburk se jich zúčastnilo na 13.000. V průběhu pochodů se uskutečnilo v celé Evropě více než 20 velkých turistických setkání za účasti předních politiků jednotlivých zemí a poslanců Evropského Parlamentu; celá akce byla pořádána pod mottem „Turistikou ke sjednocování Evropy“. Pod názvem EURORANDO 2006 připravila EATK několik desítek vícedenních pochodů, s trasami od Skandinávie až po Pyrenejský poloostrov a od západu na východ po Evropských pěších dálkových cestách. Jednotlivé členské kluby EWV připravily pro turisty „to nejlepší z E-cest“, aby pro ně odkryly krásu svého regionu či země. Akce měla cíl v České republice, v Českých Budějovicích. Symbolizovalo to velké rozšíření Evropské unie, ke kterému došlo v roce 2004, kdy se členem EU stala i Česká republika. Ve dnech od 3. do 9. září 2006 mohlo tak v Českých Budějovicích a v celém Jihočeském kraji přes 3000 turistů z celé Evropy a téměř tisícovka českých turistů absolvovat skutečně bohatý turistický program, včetně turistických pochodů, prohlídek četných historických památek, návštěvy koncertů a dalších kulturně-společenských akcí.

 

Program 39. konference Evropské asociace turistických klubů (EATK):

 

21.9.2008            zahájení týdenních turistických programů tzv. Pré-Tour

24.9.2008            příjezdy delegátů

25.9.2008            zasedání prezídia EATK ve wellness hotelu Panorama v Blansku

26.9.2008            zasedání odborných komisí EATK ve wellness hotelu Panorama

27.9.2008            dopoledne:    výroční zasedání EATK ve wellness hotelu Panorama

                        odpoledne:    setkání delegátů s jihomoravskými turisty na hradě Veveří
                                                v rámci oslav 120. výročí založení KČT

                        večer:             velký společenský večer v Dělnickém domě v Blansku

 

Společenský večer je koncipován tak, že ve folklorním programu budou prezentovány tři regiony Česka: jižní Morava, Valašsko a Krkonoše. Vystoupí folklorní soubory Vsacan ze Vsetína a Lipina z Vracova a dále finalisté soutěže „Zpěváček 2008“ Aneta Juříčková a Matěj Dotřel. Rovněž gastronomie večera představí charakteristické jídlo uvedených 3 regionů.

 

Pořadatelem konference je Klub českých turistů, jako partnery jsou Jihomoravský kraj, město Blansko, vydavatelská firma Freytag&Berndt, Pivovar Černá Hora, vinařství Znovín Znojmo a Folklorní sdružení ČR.

 

 

Jana  Špreňarová

----------------------------------------
secretariat@era-ewv-ferp.org
tel: +420 251 627 356
fax:+420 251 611 911

ERA-EWV-FERP
c/o  Klub ceskych turistu
Archeologicka 2256
155 00  Praha 5 - Luziny
Czech Republic

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop