English version

Kdo koho podvádí?

17.11.2014 Dopis tajemníka FOS ČR šefredaktorovi Lidových novin

Kdo koho podvádí?

Nebývá zvykem, aby celostátní deníky psaly o Folklorním sdružení České republiky. Ne snad, že by nebylo o čem, ale více než dvacetiletá úspěšná činnost sdružení pro ně asi nebyla dost zajímavá. Proto jsme si se zájmem přečetli článek Šárky Kabátové v Lidových novinách ze dne 3. listopadu 2014 pod názvem „Folklorní tunel? Sdružení podvádělo s dotacemi, dluží miliony“.

            Je třeba ocenit, že se autorce podařilo získat o činnosti sdružení poměrně dost informací, i když sama uvádí, že měla své důvěrné informátory, zdá se, že přímo z okruhu  osob, blízkých vedení organizace. Avšak závěry, které ze získaných informací vyvozuje, jsou nepřesné, neobjektivní a často i nepravdivé, zjevně vedeny snahou o jejich senzační vyznění.

            Je pravdou, že došlo k chybě ve vyúčtování dotace ministerstva pro místní rozvoj ze rok 2013. Tato chyba byla zjištěna kontrolou ministerstva a byla vedením sdružení vysvětlena jako omyl. Zhodnocení této skutečnosti bude předmětem avizované kontroly Finančního úřadu pro Prahu 1, která však dosud nebyla provedena. V citovaném dopise Ministerstva kultury je nesrovnalost ve vyúčtování označena za „podezření na porušení rozpočtové kázně“, nikoliv za podvod. Autorka dále píše o podvodném vyúčtování dotace Ministerstva školství. Vyúčtování dotace za rok 2013 však tomuto ministerstvu nebylo předloženo. Závěr, že „sdružení podvádělo s dotacemi“ tedy není podložen objektivními argumenty.

            V závěrech ani v usnesení z jednání výboru sdružení není nikde zmínka o záměru ukončení činnosti sdružení. Detektivní zápletka s posunutím termínu jednání výboru o týden má jednoznačné rozuzlení: jednání v termínu svátku Památka zesnulých by bylo ohroženo možnou neúčastí některých členů výboru z rodinných důvodů. Jednání výboru, svolané v souladu s jeho usnesením na 17.10. 2014, bylo zrušeno z důvodu omluvení nadpoloviční většiny členů.

Jestliže „zdroje z okolí folklorního sdružení mezi čtyřma očima otevřeně mluví o tunelu“, pak paní autorka zřejmě podlehla jejich ničím nepodloženým, zřejmě účelově vykonstruovaným dohadům.  V celém článku není jediný argument, který by toto tvrzení prokazoval, ba ani naznačoval. Při jednáních výboru ani kontrolní komise nebyla tato domněnka nikdy vyjádřena. Jiné kontrolní orgány ve svých závěrech nevyjádřily ani stín takovéhoto podezření. Jestliže o tom někdo otevřeně mluví, buď to může prokázat, anebo je třeba to považovat za pomluvu. Bez ohledu na otazník v názvu článku musíme toto vyjádření paní Šárky Kabátové považovat za křivé nařčení.

„Tisíce členů folklorních souborů se ocitly v nejistotě“, uvádí se v úvodu článku. Ani tento zjevně účelový článek jim však jistoty nepřidal. Naopak, zkomplikoval možnosti vedení sdružení při jednáních, která by mohla pomoci při řešení svízelné situace. Vzhledem k neobjektivnosti tvrzení autorky si pak můžeme položit otázku:  kdo koho podvádí?                                                                                           

Jiří Pokorný, v. r.  tajemník FoS ČR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protože řada návštěvníků našeho webu možná nečetla článek v Lidových novinách, mohou si najít na webu 

http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-dluzi-miliony-a-miri-do-insolvence-ppx-/zpravy-domov.aspx?c=A141101_140904_ln_domov_sk

další informace i na http://www.slovackodnes.cz/

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop