English version

Hodnocení dílny Muzičky 2015

25.10.2015

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pod záštitou Ministerstva kultury ČR pořádal ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2015 desátý ročník mezinárodní dílny dětských lidových muzik s názvem „Muzičky 2015."

Hudební dílny se zúčastnily tři muziky. Za Moravu Dětská cimbálová muzika Veltlínek FS Dyjavánek ze Znojma s lektorem Jiřím Ludvíkem, za Slovensko Ľudová hudba Detského folklórneho súboru Iskerka z Brezovej pod Bradlom s lektorem Jánem Michalcom a za Čechy se prezentovala Dětská lidová muzika TřemCha z Třemošné s lektorkou Helenou Šandovou.

Tvůrčí dílna je zaměřena na pochopení kulturních rozmanitostí, výuku regionálních specifik lidové hudby etnografických oblastí, z nichž pochází zúčastněné muziky a na rozdílný metodický způsob ve výuce hry a práci s dětským kolektivem. Dílna byla zahájena vstupním seminářem, kdy přítomní lektoři představili svůj region včetně zvukových ukázek. Poté pod vedením lektorů, kteří se u jednotlivých muzik střídali, probíhal nácvik připravených hudebních úprav písní. Slovenská muzika přichystala k nácviku směs písní „Myjava," zástupci z Čech připravili pásma „Na tej naší návsi" a „Písně o řemeslech." Moravská muzika přichystala úpravy písní: „U Starej Breclavi," „Až půjdu na trávu," „Malovali, nocovali" a „Přes ty proseče."

Výsledek společné práce představily soubory v rámci koncertů uskutečněných na ZUŠ ve Veselí nad Moravou a v Lázních Hodonín. Všechny soubory představily svůj region a program zakončily společně nacvičeným pásmem. Koncertu ve Veselí nad Moravou se zúčastnila také cimbálová muzika ZUŠ Veselí nad Moravou.

Pro účastníky akce byl připraven bohatý kulturně vzdělávací doprovodný program. Muzikanti si prohlédli expozici Hudebních nástrojů lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na zámku ve Strážnici. Během prohlídky skanzenů ve Strážnici a Modré mohli porovnat způsob života na Moravě v 9. století a v 18. - 20. Století. Zhlédli také pořad XXV. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti - „Jak ta banda pěkně hrá."

V průběhu celé mezinárodní tvůrčí dílny „Muzičky 2015" byla prováděna fotodokumentace a byly pořízeny videozáznamy a audiozáznamy koncertů. Zpracované záznamy budou poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál.

Výsledky dílny budou znovu představeny veřejnosti ve stejnojmenném pořadu Muzičky autora Mgr. Petra Číhala v rámci 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2016 a 34. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2016.

 

Strážnice, Mgr Jiří Höhn

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop