English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jihočeský hejtman podpoří folklorní aktivity v kraji

Jihočeský hejtman podpoří folklorní aktivity v kraji

23.1.2013

Jihočeský hejtman podpoří folklorní aktivity v kraji

V sídle krajského úřadu v Českých Budějovicích se včera sešel hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s předsedou FoS ČR Zdeňkem Pšenicou. Jihočeský kraj patří k etnograficky silným regionům, bohatým na lidové tradice, ale i na množství folklorních souborů, které tu působí a udržují místní zvyky a folklor. Hejtman považuje tradiční lidovou kulturu za důležitou součást života jižních Čech, což se promítá do podpory kraje folklorním akcím a osobního patronátu hejtmana nad řadou folklorních festivalů, které se v Jihočeském kraji konají.

Zdeněk Pšenica poděkoval za výbornou spolupráci v minulém období a podporu jak kraje, tak hejtmana jednotlivým akcím. Informoval Jiřího Zimolu o činnosti FoS ČR, uskutečnění listopadov é valné hromady v Praze a zejména pak o přípravě folklorních akcí na letošní rok. Jiří Zimola se v roce 2013 ujme záštity nad pěti významnými členskými festivaly FoS ČR, které se budou konat v Jihočeském kraji: Jihočeský festival v Kovářově (30.5.-2.6.), Selské slavnosti Holašovice (26.-28.7.), Mezinárodní folklorní festival Písek (21.-25.8.), Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov (27.-28.9.) a Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.

 Oba představitelé se shodli na tom, že folklorní aktivity jsou výrazným přínosem pro cestovní ruch a co je zvlášť potěšitelné, roste účast mladých lidí a rodin s dětmi. Hovořili o celostátní dětské soutěži ve zpěvu lidových písní Zpěváček, jejíž regionální kolo bude podruhé probíhat v Českém Krumlově. Předseda Sdružení se krátce zmínil o spolupráci s médii, letošním výročí Českého rozhlasu a o krocích FoS ČR k posílení česko-rakouské spolupráce. Jižní Čechy jsou také dějištěm jednoho z nejznámějších festivalů z České republiky ve světě – Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice, který se bude konat v příštím roce.

Upřímný zájem hejtmana Jiřího Zimoly na rozvíjení lidových tradic a kultury v jihočeském regionu demonstruje rovněž každoroční setkání hejtmana s představiteli festivalů a festivalových měst na krajském úřadě, které se letos uskuteční v druhé polovině dubna.

Závěrem jednání v sídle jihočeského hejtmanství ocenil Jiří Zimola práci jednotlivých folkloristů, starostů měst, kde se folklorní akce pořádají a všech, kteří se dobrovolnou činností osobně zasluhují o udržování lidových tradic v regionu jižních Čech. Přislíbil, že se kraj bude snažit podporovat folklorní aktivity i v tomto roce.

Jiří Zimola stejně jako hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák obdrželi jedno z nejvyšších ocenění FoS ČR - Stříbrnou plaketu za rozvoj lidové kultury ve svém kraji.

 

Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647, E-mail:

www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop