English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jednání s představiteli rakouských folkloristů

Jednání s představiteli rakouských folkloristů

10.2.2014

Mezinárodní aktivity představitelů FoS ČR neutuchají ani v zimním období. To potvrdila i jednání s delegací Svazu rakouských krojových a vlasteneckých spolků, která zavítala do Prahy ve dnech 7. až. 9. února letošního roku.

Za rakouskou stranu se jednání zúčastnili prezident svazu Rupert Klein a čestný prezident svazu Herbert Ullmann, za českou stranu předseda sdružení Zdeněk Pšenica a generální sekretář zahraničních vztahů Jarmila Mrnuštíková. Agenda schůzky vyplynula ze smlouvy o spolupráci, kterou obě organizace uzavřely již před léty a která je obsahem i dikcí zaměřena na rozvoj styků mezi českými a rakouským folkloristy, zejména mezi soubory žijícími a rozvíjejícími svoji činnost po obou stranách společné česko-rakouské hranice.

Zdeněk Pšenica: „Jednání byla velmi otevřená, hlavně jsme probírali problematiku vzájemných výměn souborů a jejich účasti na lidových slavnostech a folklorních festivalech v Rakousku a samozřejmě i České republice. V diskusi jsem se snažili rozebrat příčiny, které stojí za relativně velmi nízkým počtem vzájemných výměn, byť zájem ze strany českých souborů je značný, ale rakouští partneři mnohdy na nabídky našich souborů nereagují. Na druhé straně je značný problém získávat rakouské soubory na dvou či třídenní pobyty na festivalech u nás. Podle partnerů je to dáno řadou specifických faktoru rakouského venkova, zejména však skutečností, že jeho obyvatelé jen neradi opouštějí své domovy na více dnů.“

Rupert Klein: „I když na úrovni vedení obou našich organizací jsou dlouhodobě výborné vztahy, stále se nám nedaří přenést jejich ´dělnost´ do prostředí naší členské základy − do krojových a vlasteneckých spolků, které mají mnohdy – a to otevřeně přiznám – příliš velký respekt před českými, moravskými a slezskými soubory a jejich úžasně dynamickým pojetím pódiových vystoupení. Ve srovnání s nimi je rakouský folklor mnohem´domáčtější´, jaksi usedlejší a − obrazně řečeno − statičtější. Je proto i na vedení našeho svazu, abychom tuto ´psychologickou´ bariéru a přílišný respekt před ´konkruencí´ folkloristů z Čech, Moravy a Slezska pomáhali odbourávat. A jak? – Jsem připraven z pozice své funkce i celého vazu otvírat dveře vašim souborům do jednotlivých festivalových destinací v Rakousku a jejich představitele získávat pro aktivnější spolupráci s přáteli z ´druhé´strany hranice. Jsme přece sousedé a jako tací nemáme žádný důvod, abychom nabízenou spolupráci nevyužili v co nejširší možné míře.“

Podle Jarmily Mrnuštíkové jsou výsledkem jednání konkrétní dohody o intenzivnější výměně informací o konání jednotlivých akcí v obou zemích, resp. o souborech, které mohou v daných termínech vyjet k sousedům. Jak vyplynulo v průběhu diskusí, rakouští partneři v současnosti obnovují centrální webové stránky na adrese http://trachten.r51.at/, které budou v daleko širší míře než dosud informovat o dění v jednotlivých regionálních sdruženích Svazu rakouských krojových a vlasteneckých spolků, resp. o akcích. které se budou v daném období u nich konat. Představitelé sdružení rakouským partnerům rovněž nabídli možnost účasti mladých talentů v rámci doprovodného programu květnového celostátního finále soutěže dětských zpěváků lidových písní ve Velkých Losinách a samozřejmě rakouským dětským folklorním souborům možnost prezentace na prestižním zářijovém Mezinárodním festivalů dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích.

Dělnost a otevřenost jednání s českými partnery a konkrétní výstupy z nich ocenil i Herbert Ullman. Jak zdůraznil, domů se spolu s prezidentem Kleinem vracejí po všech stránkách spokojeni a navíc plni dojmů z 78. Pošumavského věnečku, který se konal v sobotu v pražském Národním domě na Vinohradech a na němž si rakouští hosté zatančili za doprovodu dudácké muziky z Postřekova i chodské dechovky Horalka.

 

Folklorní sdružení ČR, tel.: +420 234 621 218, e-mail: foscr@foscr.cz, www. folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop