English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jednání Výboru FoS ČR a předsedů regionů

Jednání Výboru FoS ČR a předsedů regionů

6.10.2010

O víkendu se konala v Praze řádná schůze Výboru FoS ČR za účasti předsedů regionálních folklorních sdružení. Jednání se zůčastnili i členové Kontrolní komise FoS ČR. Předseda Zdeněk Pšenica informoval v úvodu o činnosti sekretariátu, předsednictva v uplynulém období, jednáních s partnery, se státími orgány a institucemi, se zahraničními patnery, o průběhu majoritních akcí Sdružení.

Výbor i s předsedy se podrobně zabývali přípravou Výročního setkání vedoucích souborů, ředitelů členských festivalů a individuálních členů, které se uskuteční 20. a 21. listopadu 2010 v Praze a bude věnováno především 20. výročí Folklorního sdružení ČR.

Součástí Výročního setkání, které se uskuteční v TOP Hotelu Praha, bude i ocenění významných členů sdružení.
V té souvislosti Výbor opět vyzývá soubory, aby navrhly k ocenění, u příležitosti 20. výročí našeho sdružení členy, kteří se zasloužili o činnost souborů a zaslaly návrhy na sekretariát FoS ČR. ( viz příloha ).

Součástí Výročního setkání bude i rozprava k 20 letům činnosti FoS ČR i členských souborů a festivalů, výstava publikací, projekce videozáznamů, společenský večer.

Výbor, společně s předsedy regionů, se dále zabýval hodnocením majoritních akcí, které FoS ČR organizoval v uplynulém období. Byl to zejména mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark, v rámci kterého se představilo během šesti dnů desítkám tisíc návštěvníků v centru Prahy 60 našich a zahraničních souborů a mezinárodní festival dětských souborů Písní a tancem v Luhačovicích, který byl již druhým rokem spojen s vyhlášením ceslostátní soutěže o nejlepší obec Vesnice roku.

Jak vyplynulo z diváckého a mediálního ohlasu i diskuse na výboru, oba festivaly měly vysokou úroveň, byly organizačně velmi dobře zvládnuty.

Výbor FoS ČR i touto cestou děkuje všem účinkujícím, organizátorům, pořadatelům i všem partnerům za práci a podporu, kterou se podíleli na zdařilých festivalech v Praze a v Luhačovicích.

Velmi dobrý prúběh mělo Slavnostní setkání ředitelů festivalů a starostů festivalových obcí 20. září 2010 v Senátu Parlamentu ČR, v jehož programu bylo oceněno dvanáct starostů za nadstandartní podporu a rozvoj folklorních festivalů v jejich obcích.

V těchto dnech probíhají poslední přípravy na galakoncerty vítězů Zpěváčka 2010, které se uskuteční v pátek a v sobotu 8. a 9.10.  v Praze. V diskusi bylo připomenuto, že členové souborů sdružených ve FoS ČR mají vstup na koncerty zdarma.

V dalším programu zasedání byli členové výboru a předsedové regionů infomováni o aktuálních otázkách zahraničních styků Sdružení a zevrubně byly projednána ekonomická situace při zajištění činnosti FoS ČR. Bylo zdůrazněno, že se podařilo i díky vstřícnosti příslušných orgánů a institucí zajistit, přes složitou situaci ve finanční sféře plánované akce a je třeba i v nastávajícím období šetřit.

Bylo konstatováno, že vzhledem k ekonomické krizi šetří i většina sponzorů a partnerů našich festivalů, akcí i souborů.

S tím souvisí i výzva všem organizátorům a pořadatelům akcí, které využívají příspěvky v rámci FoS ČR, aby velmi pečlivě dokumentovali, zdůvodnili a vyúčtovali všechny výdaje a požadované údaje při konečném vyúčtování.

Na závěr informoval Zdeněk Pšenica o přípravách XIII. Národního krojového plesu FoS ČR, který se uskuteční v Praze 5. února 2011 v TOP Hotelu Praha. Programu bude vévodit tentokrát folklor a lidová kultura regionu Haná, ale představí se i další regiony.

DM

Příloha :

Návrhy na ocenění významných členů a příznivců Folklorního sdružení České republiky u příležitosti 20. výročí vzniku organizace

 Vážení přátelé,

 v letošním roce slaví Folklorní sdružení České reubliky 20 let od svého založení. Výbor chce toto výročí připomenout na setkání vedoucích souborů a ředitelů folklorních festivalů ve dnech 20. – 21. listopadu 2010 v Praze. Na tomto setkání bychom rádi ocenili významné členy a příznivce našeho hnutí. Nabízíme vám možnost navrhnout na ocenění významné členy vašeho souboru, organizátory festivalu, ale i další osobnosti, které dlouhodobě výrazně pomáhají vašemu souboru nebo festivalu.  

Návrhy zasílejte písemně na sekretariát Folklorního sdružení ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, nejpozději do 15.října  2010.
K podání návrhu můžete použít přiložený formulář.

 Jiří Pokorný v.r.                                                                 Zdeněk Pšenica v.r.

tajemník Folklorního sdružení ČR                            předseda Folklorního sdružení ČR

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na ocenění významného člena (příznivce) Folklorního sdružení České republiky

Jméno a příjmení navrhované osoby:

 Datum narození:

 Adresa:

Stručně popište důvody vašeho návrhu:

 

 

 

 

Navrhující:

Jméno a příjmení:

Členský subjekt FoS ČR:

Datum a podpis:

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop