English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jednání výboru FoS ČR a předsedů regionálních sdružení.

Jednání výboru FoS ČR a předsedů regionálních sdružení.

27.4.2009

V Praze se uskutečnilo ve dnech 24. a 25.4.2009 zasedání výboru Folklorního sdružení ČR a předsedů regionálních folklorních sdružení. Přítomni byli i členové Kontrolní komise FoS ČR.
Předseda Zdeněk Pšenica informoval o činnosti sekretariátu, jednáních předsedy a dalších představitelů Sdružení. Podrobně hovořil o setkání s představiteli souborů z regionu širšího Plzeňska v souvislosti se zrušením letošního Národního krojového plesu, kterého se zúčastnila i hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová. Připomenul setkání s řadou krajských hejtmanů, kteří aktivně podpoří členské festivaly v jednotlivých krajích.

Podnětné bylo setkání s předsedou Sněmovny Parlamentu ČR Miloslavem Vlčkem, který převzal záštitu nad finále Zpěváčka 2009ve Velkých Losinách a festivaly v Praze, Šumperku a Prostějově.

Čestmír Komárek, režisér programu FoS ČR na letošním MFF ve Strážnici, informoval o přípravách koncertu, který se uskuteční ve Strážnici v neděli 27.června dopoledne v amfiteátru Zahrada a bude živě přenášen ČRO Ostrava. Rovněž výbor seznámil s návrhy na prezentaci Folklorního sdružení na Strážnickém festivalu v roce 2010.

Výbor se podrobně zabýval návrhy systému oceňování členských subjektů FoS ČR, ale i osobností folklorního hnutí s tím, že budou zachovány dosavadní formy ocenění a rozšířeny o další.

Společně s předsedy regionálních sdružení byla podrobně projednána ekonomická a finanční problematika, ke které podala informace Eva Oravcová, ekonomka Sdružení. Bylo m.j. konstatováno, že v důsledku všeobecné ekonomické a finanční krize se snižují dotace z veřejných zdrojů na všech úrovních i pro dětské a mládežnické organizace a sdružení. Rovněž je omezována štědrost sponzorských subjektů.
To bude mít bohužel v letošním roce negativní dopad na řadu aktivit našich členských souborů a festivalů.
V diskusi k této problematice se rovněž hovořilo o pokračujících nedostacích při vyúčtovávání příspěvků na akce některýh členských festivalů i souborů.

Tajemník FoS ČR Jiří Pokorný informoval podrobně o konkrétních akcích a činnostech v rámci projektu ROP Jihovýchod, kdy se připravuje vydávání Kaleidoskopu folklorních akcí a jejich internetové podobě v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Rovněž výroba a prodej multimediálních projektů z těchto regionů.

Hovořil rovněž o informačním systému Sdružení, kdy například katalog Cesty za folklorem i Kalendář folklorních akcí na rok 2009 byly velmi pozitivně přijaty jak folklorním hnutím, tak i širokou veřejností a byly distribuovány na naše ambasády a Česká centra do desítek zemí.
Zvyšuje se aktuálnost i návštěvnost internetových stránek www.folklornisdruzeni.cz.

Hovořilo se rovněž o pozitivních změnách v obsahu i grafice časopisu Folklor.

Na společném zasedání se diskutovalo i o zahraniční činnosti Sdružení, ke které podala výklad Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů.

Byly projednány a diskutovány rovněž otázky spojené s průběhem regionálních kol Zpěváčka 2009 a zejména s přípravou již 15. ročníku finále celostátní soutěže, které proběhne ve Velkých Losinách ve dnech 14.- 16. května 2009 za účasti vítězů obdobných soutěží v zahraničí.
Letošní novinkou bude Koncrt vítězů uplynulých ročníků zpěváčka v Městském divadle v Šumperku.

Živě se diskutovalo o přípravách dalších letošních více než 50 členských festivalů a slavností a aktuálních problémech ve folklorních regionech.

Na závěr jednání předseda FoS ČR poděkoval předsedům regionálních sdružení, organizátorům i porotcům za organizaci a průběh letošních místních a regionáních kol soutěže Zpěváček 2009 i Přehlídek dětských folklorních souborů a rovněž vedoucím všech zúčastněných souborů a patronům soutěžících.

Vyjádřil také velké uznání za obětavou práci pracovníkům sekretariátu FoS ČR a za nezištnou, dobrovolnou činnost desítkám externích spolupracovníků Folklorního sdružení ve prospěch folklorního hnutí.

 

Dušan Macháček

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop