English version

Jednání výboru FoS ČR

31.7.2012

Členové výboru Folklorního sdružení ČR se v pátek 27.7. sešli na výjezdním zasedání v Liptále. Hlavním bodem jednání byla finanční situace Folklorního sdružení ale i aktuální ekonomické problémy členských souborů a festivalů. Výbor se seznámil a diskutoval rovněž o zahraničních aktivitách Sdružení, hodnotil akce uskutečněné v uplynulém období, včetně květnového finále soutěže mladých interpretů lidových písní Zpěváček 2012.

Podrobně se členové výboru zabývali i přípravou akcí v druhém pololetí 2012 a zejména přípravou podzimní Valné hromady FoS ČR.  

V průběhu jednání, které se konalo v budově Obecního úřadu Liptál, se uskutečnila i setkání s paní Věrou Dostálovou, starostkou Liptálu, která i s dalšími zastupiteli aktivně spolupracují a pomáhají při přípravě a organizaci folklorních akcí v obci.

Členové výboru Fos ČR se rovněž zúčastnili posledního rozloučení s významným folkloristou Janem Rokytou v Jasenné.

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop