English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jednání s představiteli mezinárodní organizace I.O.V.

Jednání s představiteli mezinárodní organizace I.O.V.

29.10.2009

V Praze se v úterý 26.10.2009 uskutečnilo za předsednictví Vítězslava Koukala, jednání České sekce IOV. V jeho rámci se uskutečnilo setkání s panem Etienne Vankeirsbilckem
( Belgie),evropským prezidentem I.O.V. a panem Hansem Holzem( Rakousko), generálním sekretářem této mezinárodní foklorní organisace.

Jednání navázalo na předchozí rozhovory během letošního MFF v Luhačovicích. Naši představitelé infomovali, že Česká sekce ve snaze zefektivnit činnost I.O.V. provede aktualizaci členské základny a vydá propagační materiál o činnosti o této mezinárodní organizacie, která sdružuje členské subjekty z pěti kontinentů světa.

V diskusi se kriticky hovořilo otevřeně o situaci v IOV a v jejím ústředí i o nepřesnostech a neaktuálnosti ve vydávaném Kalendáři I.O.V. Česká strana nabídla pomoc při přípravě Kalendáře pro rok 2011 za předpokladu, že v něm nebudou uváděny nečlenské festivaly a akce.

Rovněž byla zmíněna možnost uspořádání Konference I.O.V. v roce 2010 v České republice. Bude to závislé i na finančních možnostech v situaci celosvětové ekonomické krize.
Představitelé byli pozváni na XII. Národní krojový ples v únoru 2010.

Jednání se zúčastnili prezident České sekce IOV Vítězslav Koukal, Vlasta Ondrušová, vicepresidentka,  Zdeněk Pšenica, Ladislav Michálek, Jarmila Mrnuštíková a Jarmila Jandová.

S panem Etienne Vankeirsbilckem, který je i vedoucím funkcionářem folklorního hnutí v Belgii, se při příležitosti jeho pobytu v Praze jednalo také o vzájemných výměnách a spolupráci českých a belgických souborů v roce 2010.

Členské festivaly I.O.V v ČR : MFF Rožnovské slavnosti, MFF Brno, MFF Liptálské slavnosti, MFF Šumperk, MFF Červený Kostelec a Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích.

zp,dm

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop