English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jednání přípravného výboru DTK

Jednání přípravného výboru DTK

16.6.2010

V pondělí 14. června 2010 se uskutečnilo jednání Mezinárodního výkonného výboru Dnů tradiční kultury. Jednání se konalo v prostorách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Na jednání byli přítomni zástupci všech hlavních pořadatelů Dnů tradiční kultury (DTK) - Ján Taberik, generální ředitel Osvetového centra Bratislava, Štefan Zima, předseda Folklorní unie na  Slovensku, Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR, Jarmila Mrnuštíková, tajemnice DTK, Jan Krist, ředitel NÚLK a Radek Hasalík v zastoupení ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Vítězslava Koukala. Jednání se rovněž zúčastnili další pracovníci ve folkloru.

Přípravný výbor byl seznámen tajemnicí projektu paní Mrnuštíkovou o přidělení prostředků z Mezinárodního visegrádského fondu ve výši 11 tisíc EUR a rovněž o průběhu příprav a termínech konání jednotlivých dílen a to v České republice a ve Slovenské republice.
Výkonný výbor konstatoval, že přidělená výše prostředků z Mezinárodního visegradského fondu není adekvátní významu projektu a bude se touto problematikou více zabývat na dalších jednáních jednotlivých garantujících institucí. Dále byli všichni seznámeni se stavem příprav a konáním jednotlivých dílen.

Výkonný výbor se sejde na svém příštím jednání v říjnu pravděpodobně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nebo v Praze.

Z.P.

 

 

DNY  TRADIČNÍ  KULTURY  2010

Plánované tvůrčí dílny:

16. – 21. 8. 2010    Muzičky, Klenovec

2. – 10. 7. 2010      Malí tanečníci, Tatranská Štrba

12. – 18. 7. 2010    O valašského primáška, Rožnov pod Radhoštěm

20. – 28. 8. 2010    Taneční dílna, Praha

10. – 12. 9. 2010    Taneční dílna, Luhačovice

6. – 10. 10. 2010    Muzičky 2009, Strážnice

8. – 10. 10. 2010    Zpíváme pro radost, Praha

5. – 6. 8. 2010       Studentský folklorní seminář, Kokava nad Rimavicou

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop