English version

Jednání předsedů OSA a FoS ČR

8.12.2009

Podpis smlouvy mezi OSA a FoS ČR Podpis smlouvy mezi OSA a FoS ČR
Podpis smlouvy mezi OSA a FoS ČR

Včera navštívil sekretariát Folklorního sdružení ČR předseda Ochraného svazu autorského ( OSA) Roman Strejček. Setkal se zde s předsedou FoS ČR Zdeňkem Pšenicou, šéfredaktorem časopisu Folklor Kazimírem Jánoškou a Dušanem Macháčkem, šéfredaktorem webových stránek Sdružení.

 

V zajímavém rozhovoru společně projednali možnosti dalších forem vzájemné spolupráce.Oba předsedové pozitivně hodnotili plnění dvoustranných dlouhodobých smluv, které přinášejí výhody zejména členským souborům a festivalům a na druhé straně i pro OSA.

Roman Strejček informoval o novém projektu" Partnerství", který bude m.j. určen i pro naše dětské soubory a festivaly. Zmínil se rovněž o časopisu ALEGRO, vydávaném Ochranným svazem autorským a o inovaci webových stránek Svazu.

V rámci diskuse byly dohodnuty konkrétní náměty, jak popularizovat a informovat o činnosti OSA a vzájemné spolupráci s Folklorním sdružením v měsíčníku FOLKLOR a na www.foklornisdruzeni.cz.

 

DM

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop