English version

Jednání předsedy FoS ČR

12.12.2013

V minulých dnech měl předseda Folklorního sdružení Zdeněk Pšenica řadu jednání a setkání s představiteli vládních úřadů a dalších institucí. S ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem hovořili o letošních folklorních akcích, o možnostech jak využít lidové slavnosti, festivaly, místní tradice pro cestovní ruch.

Ministr ocenil zvýšený zájem zejména dětí a mládeže o činnost v rámci dětských folklorních souborů, lidových muzik. Největší podíl na jejich aktivitách mají jejich vedoucí, mnozí učitelé Lidových škol umění. Samozřejmě se v diskusi nevyhnuli ani složité finanční situaci organizátorů folklorních akcí, festivalů.  Ve velké většině festivalových měst a obcí je ale pomáhají řešit představitelé místní samosprávy, což bylo vyjádřeno i na nedávném Setkání ředitelů festivalů.

O dalších možnostech vzájemné spolupráce a podpory folklorního hnutí i v oblasti cestovního ruchu se jednalo i při setkáních s náměstkem ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Michalem Janebou a generálním ředitelem agentury CzechTourism Rostislavem Vondruškou.

Předseda FoS ČR se rovněž setkal s představiteli Ministerstva kultury - 1. náměstkem Františkem Mikešem, kterého seznámil s letošními aktivitami členských festivalů a folklorních souborů a hovořili spolu i o dalších možnostech spolupráce v příštím roce. S náměstkyní ministra Annou Matouškovou si vyměnili názory na možnosti dalšího rozvoje a aktivit zejména dětských souborů.

S ředitelkou Odboru regionální a národnostní kultury MK Zuzanou Malcovou jednali mimo jiné o zlepšení vzájemné spolupráce při organizování a propagaci některých folklorních akcí i v oblasti dalšího vzdělávání vedoucích souborů.

Důležité pro soubory a festivaly bylo jednání s Roman Strejčkem, předsedou představenstva OSA - Ochranného svazu autorského. Hovořilo se především o plnění vzájemných smluv mezi OSA a FoS ČR, které umožňují členským souborům a festivalům Folklorního sdružení výhodnější podmínky při odvodu povinných autorských poplatků za folklorní akce, které zůstávají i v příštím roce na stejné úrovni jako letos. V roce 2014 si Ochranný svaz autorský připomene již 95 výročí od svého založení.

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop