English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jednal Výbor FoS ČR spolu s předsedy regionálních Sdružení.

Jednal Výbor FoS ČR spolu s předsedy regionálních Sdružení.

27.4.2010

Ve dnech 23. a 24.4.2010 se konalo v Praze řádné zasedání Výboru FoS ČR spolu s předsedy regionálních folklorních sdružení. Předseda Zdeněk Pšenica informoval o činnosti sekretariátu a předsednictva v uplynulém období, kdy se uskutečnila m.j. setkání organizátorů festivalů s hejtmany Karlovarského, Zlínského a Olomouckého kraje, s předsedou Sněmovny P ČR Miloslavem Vlčkem, v Praze byla úspěšná Porada ředitelů členských festivalů za účasti ministra kultury Václava Riedelbaucha i mediálních partnerů festivalů.

Účastníci jednání Výboru byli informování o průběhu vyúčtování dotací za rok 2009. Bohužel z důvodů ekonomické krize jsou letošní dotace pro sdružení a soubory nižší než v roce 2009. Předseda a další představitelé FoS ČR jednali s řadou partnerů, m.j. s předsedou Ochranného svazu autorského Romanem Strejčkem, zástupci Ministerstev dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, představiteli některých ambasád, krajských úřadů, mediálních partnerů Sdružení. Uskutečnilo se robněž jednání redakční rady časopisu FOKLOR a Mediální komise.

Výbor projednal pozitivní hodnocení XII. Národního krojového plesu, který se uskutečnil v TOP Hotelu Praha a schválil konání 13. ročníku NKP na sobotu 5.února 2011 v Praze, jehož hlavní programovou náplní bude prezentace regionu Haná.

Součástí jednání byla i příprava majoritních akcí Sdružení - 16. ročníku soutěže Zpěváček ve Velkých Losinách, MFF Pražský jarmark, Mezinárodního festivalu v Luhačovicích a Koncertu pro radost v Praze.

Výbor FoS ČR na svém zasedání ustavil komise pro udělení letošních dotací souborům pro kroje, volnočasovou činnost a letní tábory.

Tajemník FoS ČR informoval o realizaci Folklorního kaleidoskopu v rámci projektu ROP pro kraje Jihomoravský a Vysočina.

Členové výboru a předsedové regionů rovněž jednali o letošním 20. výročí založení Folklorního sdružení ČR, které bude připomínáno na všech festivalech a akcích Sdružení, v časopise Folklor, na webových folklornisdruzeni.cz. Součástí dvacetiletého výročí bude i ocenění řady aktivních a dlouholetých členů a osobností FoS ČR, členských souborů a festivalů. Vyvrcholení bude v rámci listopadového setkání vedoucích členských souborů a festivalů.

 Jednání se zúčastnili i členové Kontrolní komise FoS ČR, jejichž připomínky rovněž byly na zasedání projednány.

Podrobnou informaci o letošních zahraničních stycích Sdružení přednesla Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních styků. Na naše festivaly přijedou m.j. v rámci " koleček a půlkoleček" soubory ze zámoří - z Mexika, Venezuely, Kapverdských ostrovů, Indonézie, Konga a desítky souborů z Evropy.

Účastníci zasedání výboru projednali rovněž přípravy programu Folklorního sdružení na letošním MFF ve Strážnici, jehož réžií byli pověřeni manželé Hankovi z Karlových Varů.

jp,dm

 

 

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop