English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Guvernér čínské provincie v sídle předsedy FoS ČR

Guvernér čínské provincie v sídle předsedy FoS ČR

11.11.2014

PRAHA. Guvernéra čínské provincie Kuej_čou Chen MinEr přijal včera ve svém sídle předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Ústředním tématem jednání byly otázky rozšíření spolupráce obou stran v oblasti lidové kultury, zejména v její nedílné, vysoce atraktivní součásti – folkloru.

Provincie Kuej čou v jihovýchodní Číně se totiž vyznačuje nejen bohatými zdroji surovin, ale i různorodou kulturou národnostních menšin. Žije zde 49 etnických skupin a 17 původních národnostních menšin – Miao, Boujej, Dong Ji, Šui, Hui, Žuang, Bai, Gadeo a další. Dvanáct folklorních festivalů, které v průběhu roku prezentují lidové tradice a kulturu této multietnické provincie, patří k těm nejznámějším a nejvíce obdivovaným v Číně. Účast na některém z nich je samozřejmě otázkou prestiže jak pro folklorní soubory z celého světa, tak samozřejmě i pro ty, které pocházejí ze země ležící uprostřed Evropy.

Podle slov Chen MinEr nejvyšší správní orgány provincie Kuej_čou v současnosti vynakládají velké úsilí na rozšiřování nových, turisticky atraktivních příležitostí v desítkách destinací se silným zázemím pro cestovní ruch. V zájmu dalšího zkvalitnění turismu v provinci neustále rozšiřují infrastrukturu a služby i nabídky incentivní kulturní turistiky, která je především v gesci hlavního organizátora cestovního ruchu – společnosti Guizhou Tourism Administration. Cíl všech aktivit vedení provincie v této sféře je jednoznačný – ještě více posílit prestiž ochranné známky „Pestrobarevná Guizhou".

Zdeněk Pšenica vyjádřil přesvědčení, že rozvoj česko-čínské kulturní spolupráce přispěje rovněž k rozšiřování vzájemně inspirativních kontaktů i v dalších oblastech života v obou zemích. Současně poděkoval za pozornost a péči, které představitelé provincie Kuej-čou věnují folklorním souborů z České republiky při jejich účasti na folklorních festivalech v nejlidnatější zemi světa. Potvrdil rovněž připravenost Folklorního sdružení České republiky pozývat a zajišťovat pobyt čínských soborů na festivalech v České republice, resp. zprostředkovávat jejich účast na akcích lidové kultury v dalších zemích Evropy.

Na pracovní jednání v sídle FoS ČR, kterého se účastnil rovněž generální sekretář zahraničních vztahů Jarmila Mrnuštíková, navázal koncert v Martinickém paláci v Praze na Hradčanském náměstí. Publiku, v němž zasedl i velvyslanec ČLR v ČR J. E. Ma Keqing, se představil v komponovaném programu čínský soubor Dong Ka Lu menšiny Tung z Kuej_čou. Na klavír jej doprovodili belgičtí hudebníci – klavírista Jean-Francois Maileant a saxafonista Rhonny Ventat.

V úvodu koncertu Zdeněk Pšenica předal viceceprezidentce I.O.V. prof. E. Chen Höfler, která se účastnila jednání obou představitelů, jedno z nejvyšších vyznamenání FoS ČR – Stříbrnou plaketu 20. výročí FoS ČR. Ocenil tak její zásluhy o rozvoj spolupráce I.O.V. s FoS ČR, která se promítla i do rozšíření dělných kontaktů českých, moravských a slezských folkloristů s  jejich čínskými přáteli.

Projev víceprezidentky prof. I.O.V. Emy Chen Höfler v martinickém paláci.

V 80. letech, když jsem byla velmi mladá, jsem viděla dva pozoruhodné filmy z České republiky. Jedním je Dobrý voják Švejk a tím druhým jsou Krtkova dobrodružství. Musím zmínit, že Krtkova dobrodružství jsou první zahraniční kreslenou pohádkou převzatou CCTV. Stala se tak vzpomínkou na generaci čínského lidu 80.let.

Dobrý voják Švejk byl plný vtipů a humoru, zkrátka velmi na mě zapůsobil. Na Krtečkovi jsem zase měla ráda jeho roztomilé zvuky a byla jsem ohromena, s jakou rychlostí si staví příbytek. Tyto filmy na mně zanechaly dojem, že Češi mají nejen krásná města jako je Praha a vůbec celé Čechy, ale jsou zde i lidé s velkým smyslem pro humor.Moji čeští kolegové a přátelé na mě také zanechali obrovský dojem, protože jsou nejen velmi moudří ale také oplývají značným smyslem pro humor.

Ráda bych vysvětlila, proč zmiňuji tyto dva příklady. Vlast má hranice, ale kulturní výměna může spojit lidi z různých zemí. Zde je staré přísloví: “ obraz celého moře můžeme vidět prostřednictvím jeho vln!” Skrze kulturu pocítíme kouzlo odlišných národů a pomůžeme vzájemnému porozumění mezi lidmi a harmonickému soužití.

Dnes večer uvidíte tance za doprovodu písní z provincie Guizhou z Číny, kteří na Vás přenesou něco  hudbě a zvycích tzv. Dong people.

Čína je multietnická země s 56 národnostmi jako je Dong. Když bychom představili jednu národnost týdně, trvalo by to celý rok. Pouze provincie Giuzhou má téměř 40 etnických skupin. Rozdílné národy spolu žijí tisíce let a budují domovy, ale stále si zachovávají své vlastní jazyky, zvyky a náboženská přesvědčení. Tento druh integrace ukazuje harmonii a shovívavost s ostatními, což je to nejdůležitější v čínské filosofii. Krása Guizhou neoplývá jen mimořádnou jemností jako oblast v Jižní Číně ani pocitem drsnosti, jako mají města v Západní Číně.Krása Guizhou je ve šlechetnosti a toleranci.  Rozličná, složitě geografická a jedinečná krajina Číny vytváří zřetelné regionální kultury , které dávají základ kulturní rozmanitosti.Proto, když cestujete do Guizhou, zjistíte, že krajina zde je čistá a jednoduchá bez velkých okras. Je tak přitažlivá, že mnoho lidí si cestování po Guizhou zamiluje.

S rozvojem sociální ekonomie a informačních technologií přišly velké změny do životního stylu obyvatel a také se velmi změnily mezilidské vztahy. Lidé založení na uspěchaném životě, pozapomněli na klíčové prvky lidského bytí. Měli bychom strávit více času setkáváním a zaměřit se na naše členy rodiny a přátele; měli bychom také strávit více času komunikací, porozuměním a užíváním si života, a co více, učit se, jak být více v harmonii s přírodou. Ale zatím jsme pořád ve spěchu a nemáme čas věnovat pozornost jeden druhému.

Neustále mám na paměti indické přísloví: “Nechoď příliš rychle, ale zastav se a počkej na svou duši.” Rozumím-li tomu správně, přísloví říká zastav své srdce místo svých chodidel a jdi do přírody, cestuj a uč se více o světě a Zemi.

Provincie Guizhou je správným místem. Když jste unavení, místní lidé Vás pohostí šálkem čaje nebo číší vína jako projev nejprostšího přátelství. Rozvinutá turistická ekonomika v Guinzou může splnit Váše požadavky; ne pouze v představě o přírodě a krajině, kterou návštěvníci neradi opouští, ale také v dobrých a moudrých lidech a moderních výdobytcích.Jsem poctěna být kulturní amabasadorkou provincie Guizhou a slavnostně Vás vyzývám: přijeďte do Guizhou  v Číně se svou rodinou, pokud možno, a zažijete nádherné okamžiky.

Číňané rádi říkají: lépe jednou vidět, než tisíckrát slyšet. Staňme se přáteli skrze porozumění kultuře a přírodě. Potřeby lidského bytí jako mír a přátelství a cestování jsou nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

Děkuji mým českým kolegům, panu Zdeňku Pšenicovi a paní Jarmile Mrnuštíkové. Velmi si vážím jejich neúnavné práce a vší pomoci a snahy, kterou věnovali dnešnímu večeru. Jsem na vás hradá!

Děkuji panu Ma – čínskému velvyslanci. Velmi oceňuji podporu a pozornost věnovanou této události.

Děkuji p. Chen Min’er – guvernéru provincie Guizhou. Vaše  víra znamená pro mě velkou příležitost zde předstoupit a sdílet své zážitky s Vámi se všemi.

Umění potřebuje ocenění a pozornost. Bez Vaší účasti by dnešní večer nemohl být úspěšný. V neposlední řadě bych tedy ráda poděkovala všem hostům zde v sále. Děkuji za Vaší podporu a pozornost věnovanou kultuře z provincie Guizhou.

Věřím, že to pro Vás bude večer plný zážitků. Děkuji Vám za pozornost!

 

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24

116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 621 218

E-mail: foscr@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

Foto: Marie Brunerová

 

http://www.slovackodnes.cz/?topic=o-kriticke-situaci-folklorniho-sdruzeni-podruhe-jak-to-tedy-vypada-a-co-jsem-se-dozvedel-od-predsedy-zdenka-psenici 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop