English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hodnocení letošních festivalů v Senátu

Hodnocení letošních festivalů v Senátu

25.11.2008

V jednacím sále Senátu parlamentu ČR se 24.listopadu 2008 uskutečnilo Setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, představitelů krajů a dalších hostů s představiteli Senátu. Bylo součástí jednání senátního Výboru pro vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Samotnému rokování předcházelo vystoupení dětských Zpěváčků Jana Kukala a Terezy Špačkové za hudebního doprovodu jejich kamarádů ze souborů.

Jednání oficielně zahájil senátor Jan Hálek, předseda senátního výboru. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica pak přivítal řadu hostů - představitelů státních a dalších institucí, orgánů, organizací, partnerů, kteří se aktivně podílejí na přípravě, průběhu, zajištění a propagaci 60 folklorních slavností a festivalů a mnoha dalších akcí, které se letos v naší republice uskutečnily.

V průběhu jednání se u řečnického pultu vystřídalo více než 20 diskutujících z ministerstev, nevládních organizací, mediálních partnerů Folklorního sdružení, starostové, organizátoři festivalů.

Jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vystoupila I.náměstkyně ministra Eva Bartoňová, za Ministerstvo pro místní rozvoj hovořil náměstek ministra Jiří Vačkář. O konkrétních společných akcích v oblasti propagace naší lidové kultury a folkloru v zahraničí hovořili představitelé Ministerstva zahraničních věcí, Českých center a České centrály cestovního ruchu. Generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík ve svém vystoupení připomenul myšlenku: "Známe-li a ctíme své tradice - hledíme i kupředu".

O konkrétních formách propagace folkloru, činnosti souborů, lidového umění hovořili Martin Holík,ředitel Rádia Proglas,  ředitel České televize - Studia Ostrava Ilja Racek, ředitel Televize Noe Petr Kudela, ředitel Dětské tiskové agentury Slávek Hrzal, Mgr. Bořivoj Drábek za společnost Mediatel.

Ředitel Multimediálních projektů ing. Hlosta informoval, že v těchto dnech byly vydány DVD se záznamy programů letošních členských festivalů a pro festivaly je připraven k využití t.zv. Multimediální kiosek.

Zajímavá a konkrétní byly příspěvky i dalších účastníků Setkání senátorky Dagmar Zvěřinové,  generálporučíka Miroslava Štěpána - ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, tajemníka Klubu českých turistů, předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy

a Slezska Petra Sedláčka, předsedy Spolku za obnovu venkova  Eduarda Kavaly, předsedy Českomoravských výrobních družstev Jana Wisnera a dalších.

Podnětná byla slova senátorky Alena Gajdůškové,o tom, že v posledních deseti letech došlo i díky činnosti Folklorního sdružení k velkému rozvoji folklorních aktivit zejména mezi dětmi a mladými lidmi.

Jednání pozdravil i velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Brňo.

Tajemník FoS ČR Jiří Pokorný informoval přítomné o aktivitách Sdružení v oblasti informační politiky - do konce letošního roku budou vydány katalog Folklor na cestách 2009, Kalendář folklorních akcí v roce 2009, modernizují se webovské stránky folklornisdruzeni.cz, na počátku roku se rozšíří prostory a aktivity informačního centra FoS ČR. Začaly se realizovat. projekty v jedenotlivých krajích na propagaci folkloru rámci projektů ROP Jihovýchod a jihozápad.

V rámci jednání byly předány ceny a putovní poháry vítězným obcím v soutěži Za rozvoj lidové kultury. Na 1.místě se umístila obec BOLATICE – Moravskoslezský kraj, ocenění za druhé místo převzala obec Mrákov z Plzeňského kraje a třetí Obec Poniklá z libereckého kraje. Ceny předali přrstavitelé Snátu Parlamentu ČR, Spolku za obnovu venkova, FoS ČR a šeky s finanční odměnou majitelé tiskárny TGTisk Lanškroun.

 V závěru poděkoval předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica všem organizátporům festivalů, představitelům festivalových obcí a měst, krajům, státním orgánům a institucím, partnerům a sponzorům za jejich letošní obětavou práci, podporu folkloru a lidového umění.

Informoval o přípravách folklorní sezony roku 2009, která bude zahájena na Národním krojovém plese FoS ČR 7.února 2009 v Obecním domě v Praze, který je oficiální doprovodnou akcí českého předsedniství v EU.

 

Dušan Macháček

Foto: DM a archiv

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop