English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hodnocení folklorních festivalů 2011 v Senátu

Hodnocení folklorních festivalů 2011 v Senátu

8.11.2011

 V pondělí 7. listopadu 2011 se v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo hodnocení průběhu letošní folklorní sezóny za účasti ředitelů a prezidentů folklorních festivalů a slavností, starostů festivalových měst a obcí, náměstků krajských hejtmanů, představitelů a pracovníků Folklorního sdružení ČR, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva obrany ČR. Přítomni byli rovněž zástupci mediálních partnerů a partnerských organizací FoS ČR

Jednání oficielně zahájil Marcel Chládek, místopředseda senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ve svém vystoupení vyslovil uznání a srdečné poděkování všem organizátorům folklorních festivalů a slavností za jejich záslužnou práci ve prospěch rozvoje lidové kultury a udržování lidových tradic v obcích, městech a regionech Čech, Moravy a Slezska.

Pracovní atmosféru jednání umocnila svým úvodním vystoupením Eva Bartoňová, státní tajemnice a náměstkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které je stěžejním partnerem FoS ČR. Státní tajemnice hovořila o svých čerstvých dojmech z návštěvy Jižní Ameriky, konkrétně Argentiny, kde se seznamovala s realizací programu pomoci při výuce českého jazyka pro české menšiny v zahraničí. Jak ve svém vystoupení zdůraznila, naši krajané nejen že udržují český jazyk, ale učí se české tance a písničky a velmi si přejí, aby jejich původní vlast pro ně připravila příslušnou metodiku a výukové materiály v češtině. Aby jejich přání bylo vyslyšeno a naplněno, to je společný úkol MŠMT ČR, MZV ČR a FoS ČR. Státní tajemnice současně vzdala hold všem, kteří se s láskou věnují lidové kultuře, obětují svůj volný čas a energii organizování neuvěřitelného množství folklorních festivalů a slavností.

 V další části jednání vystopupil senátor Petr Bratský, který rovněž poděkoval fokloristům za jejich aktivity ve prospěch lidové kultury a udržování a rozvíjení lidových tradic. Na jeho slova něj navázal Jan Bondy, ředitel odboru veřejné diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, který hovořil o nadstandarně dobré spolupráci s FoS ČR. Jako příklad uvedl výstavu Česká republika – Folklorní velmoc v srdci Evropy, která putuje v několika jazykových verzích po světě a propaguje Čechy, Moravu a Slezko jako neopakovatelné prostředí živé lidové kultury s unikátními lidovými tradicemi. Jak dále zdůraznil, mezi MZV ČR a FoS ČR probíhá nyní jednání o další spolupráci při vydávání brožur o folklorních akcích v ČR, o které je v zahraničí velký zájem.

V bloku vstoupení mediálních partnerů FoS ČR za Radio Proglas a TV NOE hovořili o intenzitě propagace folklorních akcí a formách spolupráce šéfredaktor Pavel Mikšů; za Dětskou tiskovou agenturu ředitel Slávek Hrzal, za Literární noviny výkonný ředitel Jan Štolba. Ředitel multimediálních projektů FoS ČR Rostislav Hlosta uvedl, že ambiciózní záměr, který si před lety vytýčili s  FoS ČR se průběžně plní. Letos bylo natočeno dalších 10 projektů a celková bilance elektronicky zdokumentovaných folklorní festivalů a slavností se blíží číslu 200, byť některé festivaly jsou zachyceny i opakovaně.

Šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška promluvil o významu měsíčníku pro folkloristy, zejména však pro členskou základnu Folklorního srdružení ČR. Je to nejen aktuální zdroj informací, ale veškeré tiskoviny, které „fos“ vydává, jsou i dokumentem doby. Jak zdůraznil, hlavní záměr pro publicitu v příštím roce je neměnný – i XXIII. ročník FOLKLORU bude zaměřen na „psaní“ o lidech, kteří se věnují folkloru, folkorem žijí a neustále ho nosí v srdci.

V další části jednánáí se za řečnickým pultem vystřídali starosta Červeného Kostelce a prezident nejstaršího festivalu v Čechách Petr Mědílek a místopředseda mediální komise FoS ČR Dušan Macháček; přehled zahraničních souborů, které se letos zúčastnily festivalů, přednesl 1. místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek.

Dopolední část jednání ukončila vystoupení vrchního ředitele MMR ČR Jiřího Vačkáře, tajemníka FoS ČR Jiřího Pokorného a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka.

 Odpolední část jednání zahájila Kamila Šošovičková, Zlatý Zpěváček 2010 písničkou s vlastním doprovodem na cimbál. Její vystoupení bylo overturou slavnostních okamžiků předání cen Folklorního sdružení ČR vítězům v soutěži Vesnice roku 2011 – a to v kategorii obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice. Člen hodnotící komise Jiří Hába seznámil přítomné s kritérií hodnocení soutěže, v níž

  1. místo získala obec Komňa ze Zlínského kraje, 2. místo obsadil Hlavenec ze Středočeského kraje a 3. místo Chanovice, Plzeňský kraj. Starostům vyznamenaných obcí – Karlu Navrátilovi, Jarmile Smotlachové a Petru Karáskovi – předali ceny ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a za Folklorní sdružení ČR Ladislav Michálek.

Ministr Kamil Jankovský poté promluvil o společném zájmu Ministerstva pro místní rozvoj FoS ČR na folklorních akcích jako prostředku k rozvíjení cestovního ruchu v regionech. V této souvislosti připomněl význam Smlouvy o vzájemné spolupráci, kterou v září letošního roku podepsalo ministerstvo s FoS ČR. Poté se slova ujal Eduard Kavala, který vysoce ocenil Folklorní sdružení ČR za systém, vstřícnost a organizaci vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2011, které se uskutečnilo v rácmi XIX. Mezinárodního festivalu dětských folkorních souborů Písní a tancem Luhačovice. Rovněž poděkoval „fosu“ za spolupráci i na dalších akcích, jako byly Země živitelka a Regiontour.

Ředitelka Českého centra Praha Jolana Součková uvedla příklad úspěšné spolupráce s FoS ČR z letošního jara, kdy byla společně uspořádána výstava, na níž autoři představili folklor z pohledu, jak ho vnímá mladá generace. Velice podnětná výstava putuje po dalších zemích, u nás bude představena v rámci doprovodních progranmů XIV. Národního krojovénho plesu FoS ČR, který se uskutení v sobotu 4. února 2012 v TOP HOTEL Praha.

Jednání senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v závěru obohatili svými podnětnými vystoupeními ještě ředitel Mezinárodního folklorního feswtivalu festivalu Setkání na Soláni Jiří Kotásek. ředitel Středočeského festivalu Pojizeří v Bakově nad Jizerou Petr Hurt, za Klub českých turistů Mojmír Nováček a ředitel společnosti Infonia Jan Macháček, která zabezpečuje provoz webových stránek FoS ČR.

Na závěr předseda FoS ČR Zdeněk Pšenical shrnul aktivity Folklorního sdružení ČR za deset měsíců letošního roku. Okomentoval jeho činnost z hlediska podpory členským festivalům, propagace na domácí půdě a v zahraničí, na veletrzích i prostřednictvím výstav. Zdůraznil, že výraznou podporu mají soubory a festivaly u samosprávných orgánů v obcích a městěch, současně však vyjádřil přesvědčení, že tyto orgány nebudou v příští roce omezovat finanční podporu akcím lidové kultury.

Na závěr pak poděkoval kolegům a sekretariátu FoS ČR za jejich práci, kterou odvádějí ve prospěch členských souborů a festivalů jako kolektivních členů FoS ČR. Vysocě ocenil rovněž nadstandardní podporu FoS ČR ze strany Senátu Parlamentu ČR, ministerstev, partnerských organizací a mediálních partnerů. Všem ředitelům a organizátorům folklorních festivalů a slavností popřál úspěchy v další činnosti ve prospěch folkloru jako jednoho ze zdrojů národní identity národa žijícího v srdci Evropy. „Smekám před lidmi, kteří svojí dobrovolnou činností usilují o to, abychom tradice předali dalším pokolením živé. Všichni bez výjimky zasluhují bezmezné uznání nás všech,“ zdůraznil na závěr předseda Folklorního sdružení ČR.

Foto Jiří Janda

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám.

24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218,

E-mail:

www.folklornisdruzeni.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop