English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hejtman Zlínského kraje se setkal s pořadateli foklorních festivalů

Hejtman Zlínského kraje se setkal s pořadateli foklorních festivalů

16.4.2010

V sídle krajského úřadu ve Zlíně se včera setkali pořadatelé 14 mezinárodních folklorních festivalů a slavností v Zlínském kraji a představitelé Folklorního sdružení České republiky s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem. Přítomní byli rovněž starostové a další zástupci samospráv měst a obcí, kde se tyto prestižní přehlídky lidové kultury konají.

Jednání v budově krajského úřadu jednoho z „nejfolklornějších“ regionů naší republiky se za FoS ČR zúčastnili jeho předseda Zdeněk Pšenica, 1. místopředseda Ladislav Michálek a šéfredaktor Folkloru Kazimír Jánoška. V kraji se koná nejvíce folklorních akcí ze všech regionů ČR, což odráží i fakt, že Zlínský kraj je v počtu souborů prvním v celé republice.Na území kraje se nachází tři výrazné národopisné oblasti: Valašsko, Slovácko a Haná.

V úvodu jednání Stanislav Mišák přítomným poděkoval za mimořádně záslužnou činnost, kterou pořádání folklorních festivalů, propagace a předávání lidových tradic mezi generacemi bezesporu je. Současně ocenil, že přijali pozvání na setkání, které se už stává milou tradicí. „Setkávají se totiž přátelé, byť sám nevím“, zapochyboval zdánlivě zlínský hejtman, „zda-li na začátku folklorní sezony, nebo v jejím průběhu. Folklor je totiž záležitost celého roku, mnohdy však s nejistým výsledkem. Úsilí, obětavost či nadšení organizátorů mohou velmi snadno vyjít nazmar, a to vinou rozmarného počasí. Proto ještě jednou vám všem moc a moc děkuji, máte moji úctu a podporu ve vaší práci. Ať vám přináší radost a potěšení“, opětovně zdůraznil v závěru svého úvodního slova hejtman Stanislav Mišák.

Zlínský kraj pravidelně podporuje folklorní život na svém území i finančně, zejména prostřednictvím Fondu kultury Zlínského kraje. Dotace z tohoto fondu jsou určeny na podporu akcí nadregionálního významu. Podporu z fondu získávají také soubory na programy v rámci oslav výročí svého založení. V letošním roce bylo podpořeno celkem 34 akcí zaměřených na folklorní aktivity celkovou částkou 775 tisíc korun.

V další části jednání promluvila ředitelka festivalu Rožnovská valaška (11.–13. 6.) pplk. Blanka Majkusová. Přítomným vysvětlila důvody loňské absence populární „valašky“, která byla způsobena nejistotou kolem další existence Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ. Bez programového a dramaturgického zázemí tohoto profesionálního vojenského souboru totiž není možné Rožnovskou valašku uskutečnit.

O dětském i dospělém folklorním festivalu v Liptále (11-13. 6.; 25.-30. 8.) hovořili jejich spoluzakladatelé – prezident DFF Ladislav Michálek a starosta obce Miroslav Vaculík. Oba přiznali, že když v roce 1970 pořádali první festival, netušili, že i po čtyřiceti letech budou ještě stále ve „službách“ folkloru, a to nejen jako jeho aktivní organizátoři, ale - v případě starosty - i jako aktivní tanečníci.

Na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech (20.-22. 8.) pozval všechny účastníky setkání ředitel festival Emil Zůbek. Podle jeho slov je však ve Valaškých Kloboukách výtečná nálada i o prvním prosincovém víkendu, kdy se ve městě koná netradiční Valašský jarmek. Proto bude nejlepší, když se lidé vydají na Valašsko-kloboucko minimálně dvakrát v roce.

Vsetínský krpec (1.-4. 7.) jako multižánrový festival prezentoval jeho programový ředitel Miroslav Ekart. Mj. připomenul, že festival se koná jednou za dva roky, proto je pouze letos výborná příležitost shlédnout vynikající pořady a soubory v čele VÚS ONDRÁŠ.

Místostarosta města Valašské Meziříčí Jiří Pernica v krátké sentenci uvedl hlavní charakteristiky mezinárodního folklorního festivalu Babí léto (8.-12. 9.), který má rovněž dvouletou „periodicitu“.

O dětském folklorním festivalu – Písní a tancem Luhačovice (9.-12. 9.), který se letos dožívá „osmnáctých“ narozenin, hovořil starosta města Luhačovice František Hubáček. Zdůraznil, že léty budovaná prestiž „lázeňského folklorního festivalu“ posílila v loňském roce o novou dimenzi – o vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku, kterou na podporu rozvoje venkova vypisuje již sedmnáct let Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
Která z několika stovek obcí získá titul Vesnice roku 2010, to se návštěvníci dovědí v sobotním programu na Lázeňském náměstí. Spolupořadatel soutěže Folklorní sdružení ČR oznámí také obec, která získá za nejvýraznější program dlouhodobé péče o místní lidové tradice putovní pohár FoS ČR.

O nádherném prostředí Soláně, jeho Zvonici i přírodním amfiteátru jako místě stvořeném pro pořádání Folklorního festivalu Soláň (3.-5. 9.) hovořil jeho prezident Jiří Kotásek. Připomněl, že letošní festivalové dění bude obohaceno o večer věnovaný L. Janáčkovi, který se ve své tvorbě inspiroval i Valašským Olympem – Solání.

Předsedkyně Valašského folklorního sdružení Jana Šamánková seznámila přítomné s důležitou informací – 5. Vševalašský bál (26. 2. 2011) se bude konat v Hovězí! Současně vyjádřila přesvědčení, že bude moci na něm přivítat i Stanislava Mišáka.

Oslavy 700 let Zubří obohatí mj. i Dětská přehlídka s jarmarkem – potvrdil to ve svém krátkém vystoupení starosta obce Zubří Lubomír Vaculín, byť termín samotné přehlídky nebyl ještě pevně stanoven.

Festival Na rynku v Bystřici (1.-3. 7.) nebude jediným letošním folklorním svátkem v Bystřici pod Hostýnem. Podle slov místostarostky města Vladislavy Bělíkové lidi určitě přitáhnout i další zajímavé folklorní akce – Podhostýnské září nebo Hanácké slavnosti v Chropyni. Sice jde o menší festivaly, ale jejich atmosféra je pokaždé neopakovatelná.

Na vystoupení Ilji Racka, ředitele ČT studio Ostrava, který hovořil o dramaturgii jednotlivých televizních pořadů „folklorního typu“, navázal Zdeněk Pšenica krátkou prezentací Folklorního sdružení ČR, které si letos připomíná 20 let od svého založení. Na závěr pak poděkoval hejtmanovi Stanislavu Mišákovi za jeho podporu folklorním akcím v Zlínském regionu, která je zvláště v současné ekonomické krizi neocenitelná.

Kazimír Jánoška

Foto - Krajský úřad Zlínského kraje - Petr Zákutný

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop