English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hejtman Olomouckého kraje se setkal s představiteli FoS ČR

Hejtman Olomouckého kraje se setkal s představiteli FoS ČR

10.5.2009

Hejtman Olomouckého kraje se setkal s představiteli FoS ČR

V předvečer výročí ukončení II. světové války přijal hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík představitele Folklorního sdružení České republiky. Téměř dvouhodinového jednání v sídle Olomouckého kraje se zúčastnil předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, místopředseda Josef Langer a předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení Hana Pospíšilíková; přítomni byli rovněž zástupci organizátorů letošních folklorních soutěží a festivalů ve Velkých Losinách, Prostějově a Šumperku, nad nimiž olomoucký hejtman převzal osobní záštitu.

V úvodu Martin Tesařík vyslovil velké uznání všem vedoucím a organizátorům souborů za jejich obětavou a záslužnou práci při udržování a rozvíjení lidových tradic a lidové kultury zejména mezi dětmi a mládeží. Zdůraznil, že práce pro folklor je jednoznačně věc srdíčka, proto ji nikdy nelze „odložit“ a pověsit na věšák jako kabát. Řekl, že on sám vnímá folklor srdcem, neustále ho v něm nosí, a že převzetí záštit nad vybranými akcemi považuje za to „nejmenší“, co může v daném okamžiku udělat pro folklorní hnutí. Olomoucký hejtman rovněž vyjádřil přesvědčení, že folklor nebude do budoucna žít a rozvíjet se jen v souborech, ale že se budou rozšiřovat řady mladých lidí, kteří ho také „ponesou“ v srdci.

Zdeněk Pšenica ve svém vystoupení ocenil pozornost, kterou Olomoucký kraj a osobně jeho hejtman věnují udržování a rozvíjení lidových tradic v regionu, včetně podpory, kterou poskytují organizátorům a pořadatelům folklorních akcí.

Starosta Velkých Losiny Miroslav Kopřiva informoval přítomné o přípravách finále letošního 15. ročníku celostátní soutěže Zpěváček, které se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny ve dnech 15.-17. května 2009. O tituly Zpěváčka bude soutěžit 50 vítězů regionálních kol, které proběhly ve folklorních regionech Čech, Moravy a Slezska. Obohacením letošního jubilejního finálového zpívání mladých talentů bude Slavnostní koncert vítězů předcházejících ročníků v Městském divadle v Šumperku.

O 19. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku hovořili prezidentka festivalu Libuše Drtinová a starosta města Zdeněk Brož. Bohatý a pestrý program se připravuje na dny 12.-17. 8. 2009. Obyvatelům a návštěvníkům Šumperka i okolních obcí se představí na dvě desítky našich a zahraničních souborů.

27. Prostějovské hanácké slavnosti, které se uskuteční v Prostějově 12.- 13. září představila ředitelka festivalu Alice Gregušová. V programu se tradičně dopoledne představí dětské soubory v pořadu Jaro Hané a odpoledne v pořadu "Čí só hode"pak dospělé soubory. Atmosféru hodů dokreslí lidový jarmark, koncerty dechové hudby, přehlídka dobových oděvů z přelomu 19.-20. století a divadelní představení pro děti.

Předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení Hana Pospíšilíková hovořila o činnosti sdružení, jehož členy jsou tři desítky dětských a dospělých souborů z okresů Prostějov, Olomouc, Vyškov a Přerov.

V závěru setkání informoval ředitel Českého rozhlasu Olomouc o rozsahu mediální podpory, kterou toto regionální rozhlasové studio tradičně poskytuje nejen samotným festivalovým akcím, ale i mnoha dalším, které se v rámci lidového roku průběžně konají v obcích Olomouckého kraje.

ZP

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop