English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hejtman Moravskoslezského kraje se setkal s pořadateli folklorních festivalů a slavností

Hejtman Moravskoslezského kraje se setkal s pořadateli folklorních festivalů a slavností

12.6.2013

Jedním z tradičních způsobů komunikace FoS ČR s veřejnou samosprávou jsou setkání organizátorů lidové kultury s hejtmany etnograficky nejsilnějších krajů. Včera v Ostravě přijal hejtman Miroslav Novák ve svém sídle dvě desítky folkloristů a starostů měst a obcí, kteří jsou již po léta úzce spjati s přípravou a zajišťováním folklorních festivalů a slavností v kraji :

Annu Buroňovou (FoS Moravskoslezský kraj), Dalibora Dvořáka (OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí), Evu Gerykovou (MFF Frýdek-Místek), Radka Golase (HF Setkání CM Valašského království Frenštát p. R.), Jarmilu Kantorovou (Slezské dny Dolní Lomná), Elišku Krejčíčkovou (FF Poodří Františka Lýska), Růženu Kopčákovou (Sochovy národopisné slavnosti, OÚ Lhotka pod Ondřejníkem), Kateřinu Macečkovou (MFF Folklor bez hranic Ostrava), Dalibora Malíka (Úřad MO Poruba), Marii Matějovou (MO Proskovice), Renatu Pavlinovou (OÚ Dolní Lomná), Jaroslavu Polákovou (FoS Opavského Slezska), Magdu Pustkovou (OÚ Václavovice), Helenu Skálovou (FoS Ostrava), Janu Šamánkovou (ValFoS, MFF Frenštátské slavnosti), Miroslava Tofela (OÚ Kozlovice), Zdeňka Tofela (MF adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění) a Josefa Vorala (OÚ Jistebník).

Folklorní sdružení ČR na setkání zastupovali předseda Zdeněk Pšenica a ředitel multimediálních projektů Rostislav Hlosta. Přítomní byli rovněž zástupci médií − Radia Proglas, TV Noe a časopisu FOLKLOR, které prezentují čtenářům, rozhlasovým posluchačům a televizním divákům vybrané folklorní akce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

V úvodu setkání Miroslav Novák ocenil práci folkloristů při udržování a rozvíjení lidových tradic a lidové kultury na severu Moravy. Jako bývalý starosta městské části Ostrava-Poruba se s folklorem setkával zejména díky MMF Folklor bez hranic Ostrava, který systémově umísťuje vybrané programové bloky do jednotlivých částí metropole severní Moravy.

Na druhé straně hejtman otevřeně konstatoval, že v důsledku katastrofických povodní zřejmě ubude peněz na financování kultury, a proto je nutné hledat finance na ní i mimo oblast veřejné samosprávy, především v soukromém sektoru. Přítomným však slíbil, že udělá vše proto to, aby prostředky, které vynakládá Moravskoslezský kraj na folklor nebyly pokud možno vůbec kráceny. Rovněž přislíbil, že nad vybranými festivaly převezme záštitu a rád se jich osobně zúčastní.

V diskusi přítomní informovali hejtmana o přípravách jednotlivých folklorních festivalů a slavností, které se uskuteční v roce 2013 v Moravskoslezském kraji. Konkrétně to jsou MFF Folklor bez hranic, FF Poodří Františka Lýska, MFF Frýdek-Místek, MFF Frenštátské slavnosti, Sochovy národopisné slavnosti, MFF Souznění, HF Setkání CM Valašského království, FF Slezské dny, MFS Gorolski święto a Podzimní slavnost Třebovický koláč..

V závěru setkání vystoupil rovněž Zdeněk Pšenica, který ve stručnosti připomenul významné postavení Moravskoslezského kraje na folklorní mapě České republiky i nezastupitelný význam dobrovolné práce folkloristů při udržování a rozvíjení lidových tradic. Současně vyjádřil přesvědčení, že Moravskoslezský kraj a hejtman Miroslav Novák osobně nadále zachovají přízeň folkloru jako významnému faktoru při obohacování kulturního i společenského života měst a obcí na severu Moravy a ve Slezsku.

Připravil: FoS ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 252, 775 013 129

E-mail: k.janoska@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

Foto: KÜ Moravskoslezský kraj

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop