English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje

Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje

3.11.2009

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se včera sešel v Brně s představiteli Folklorního sdružení České republiky v čele s jeho předsedou Zdeňkem Pšenicou a pořadateli 11 členských folklorních festivalů v regionu jižní Moravy – Podluží v písni a tanci (Tvrdonice), Sousedé (Mikulov), Národopisný festival kyjovského Dolňácka (Milotice), Slovácký rok (Kyjov), MFF Mistřín, Štěpy (Veselí na Moravě), MFF Brno, F-scéna (Brno), Pod křenovské májó (Křenovice u Slavkova), Senioři (Petrov) a Hudecké dny (Břeclav).  Přítomní byli rovněž starostové a další zástupci samospráv festivalových měst a obcí.

Více než dvouhodinového jednání se rovněž zúčastnili předsedkyně HANFoS Hana Pospíšilíková, předsedkyně FoS Strážnicka, Veselska a Horňácka Tatiana Pálenská, předsedkyně FoS Mikulovska Zdeňka Kubíčková, předseda FoS Kyjovska Miroslav Glac a předseda SPF v Brně Milan Zelinka.

V úvodu jednání jihomoravský hejtman přítomným poděkoval za mimořádně záslužnou činnost, kterou pořádání folklorních festivalů, propagace a předávání lidových tradic mezi generacemi bezesporu je. Současně potvrdil zájem kraje i v dnešních nelehkých podmínkách ekonomické a finanční krize tyto aktivity podle možností podporovat.  

Velice vstřícný vztah zastupitelů k udržování a rozvíjení lidové kultury v regionu doložil Michal Hašek i na Ceně Jihomoravského kraje. Mezi devíti osobnostmi, kterým byla letos udělena, byli i primáš cimbálových muzik Martin Hrbáč a „Za počin roku!“ i ministr obrany Martin Barták, který se zasloužil o zachování Vojenského uměleckého souboru Ondráš. V závěru svého vystoupení jihomoravský hejtman vyjádřil přesvědčení, že i v příštím roce, kdy Jihomoravský kraj oslaví 10. výročí svého vzniku, tradiční folklorní festivaly a další akce lidové kultury významný způsobem obohatí kulturní i společenské dění ve městech a obcích celého regionu.

V dalším průběhu jednání přítomní stručně informovali Michala Haška o programovém profilu jednotlivých festivalů, resp. o řadě problémů – obvykle finančního charakteru, které musejí zdolávat při jejich organizaci. Přítomní se shodli, že akce lidové kultury jsou svým obsahem a zaměřením nezastupitelné, velkou měrou přispívají k utváření a rozvíjení vztahu dětí, mládeže i dospělých k dědictví národní lidové kultury.

V této souvislosti Zdeněk Pšenica v závěru jednání mj. zdůraznil, že Folklorní sdružení ČR bude nadále podporovat rozvoj lidových slavností, mezinárodních folklorních festivalů a dalších folklorních aktivit jako nejvýznamnější možnosti pravidelné veřejné prezentace výsledků práce folklorních souborů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Připravil: (fos cr)

Foto z www.kr-jihomoravsky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop