English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hejtman Martin Tesařík přijal folkloristy Olomoucka

Hejtman Martin Tesařík přijal folkloristy Olomoucka

14.4.2012

 Pátek a k tomu ještě třináctého…?! – Pro pověrčivé velmi špatná kombinace dne a data, pro ty ostatní prostě den jako každý jiný, tj sto čtvrtý letošního přestupného roku. Pro folkloristy Olomouckého kraje však datum s příznivou „karmou“, protože po 360 dnech se opět setkali s Martinem Tesaříkem, hejtmanem regionu, který mj. velice výstižně charakterizuje nápis na prostějovském zámku: „Hanák tade bode, do skonáni světa. Tento staré zámek dyl o čtyry leta.“

 V zasedací místnosti krajského úřadu Olomouckého kraje se však v pátek 13. dubna 2012 nehovořilo jen o Hané jako jednom z nejznámějších a nejčastěji doložených regionů v českých zemích, který se bohatou krajovou lidovou kulturou významně liší od lidové kultury jiných českých regionů i Moravy. Na řadu totiž přišla jako první „hanáčtina“ – nářečí, které – na rozdíl od folkloru v jeho hudební, taneční a krojové podobě – už téměř nikdo nezná. Podle slov Martina Tesaříka i „hanáčtina“ je součástí lidových tradic a proto by měla být součástí péče folkloristů o její zachování a předání budoucím pokolením… A aby nezůstalo jen u slov či zbožných přání, hejtman připravil pro přítomné zvukovou ukázku jadrného hanáckého nářečí, jak ho posluchačům zprostředkovává nové „cédečko“ Českého rozhlasu Olomouc s humornými historkami Stréčka Matěje Křópala z Břochovan, který – věřte či nevěřte – dokázal jednou ranou skolit jelena, zajíce a dva bažanty.

 Po netradičním zahájení dnes již tradičního setkání hejtmana s folkloristy Martin Tesařík poděkoval všem organizátorům folklorních festivalů a slavností a vedoucím souborů za jejich obětavou a záslužnou práci při udržování a rozvíjení lidových tradic a lidové kultury zejména mezi dětmi a mládeží. Díky jim právě mladé pokolení, a nejen ono, si lépe uvědomuje, odkud pochází. „A vědět to“, zdůraznil hejtman, „je v současnosti mimořádně důležité, protože hranice byly vymazány a lidé mnohem složitěji nacházejí kořeny své vlastní identity, která jim umožňuje zaujmout ´pevné místo´ v novém globálizovaném prostoru.“ V této souvislosti M. Tesařík vysoce ocenil vnitřní myšlenkový náboj nového projektu „Setkávání hanáckých folklorních souborů“, který odstartoval v roce 2010 v Tovačově. „Věřím, že po loňském ´promočeném´ setkání ve Velké Bystřici bude tomu letošnímu v Doloplazech přát počasí. Všichni totiž velmi dobře víme, že sluníčko a jasná obloha jsou ze 70–80 procent zárukou úspěchu každé folklorní akce pod širým nebem.“

 Poté předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica ve svém vystoupení ocenil pozornost, kterou Olomoucký kraj a osobně jeho hejtman věnují udržování a rozvíjení lidových tradic v regionu, včetně podpory, kterou poskytují organizátorům a pořadatelům folklorních akcí.

 V další části setkání starosta Velkých Losin Norbert Pfeffer ve stručnosti informoval přítomné o přípravách finále letošního 18. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2012, které se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny ve dnech 11.–13. května 2012. O tituly Zpěváčka bude soutěžit 50 vítězů regionálních kol, která v současném období probíhají ve všech živých folklorních regionech Čech, Moravy a Slezska. Výrazným zpestřením letošního finálového zpívání mladých talentů bude páteční večerní koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů „Květnová fontána folkloru“, který se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny, a sobotní celodenní kulturně-poznávací program v Ruční papírně Velké Losiny pro finalisty Zpěváčka 2012, zahraniční zpěváčky a soubory z Konga, Německa, Polska, Rumunska a Slovenska i děti z obce.

 Letošní 6. Folklorní festival V zámku a podzámčí, který se uskuteční v Přerově ve dnech 15.−16. června 2012, přiblížil přítomným jeho ředitel Lubor Maloň. Podle jeho slov se daří udržovat i rozvíjet původní programové záměry zakladatelů festivalové tradice, která se zrodila teprve v roce 2007. Díky tomu má Přerov – významná průmyslová aglomerace a důležitá železniční křižovatka – charakter kulturní citadely, která prezentuje především folklor okrajových etnografických oblastí ležících mezi Valašskem, Lašskem a Kopanicemi.

O 22. Mezinárodním folklorním festivalu CIOFF / IOV v Šumperku hovořila prezidentka festivalu Libuše Drtilová. V tradičně bohatém a pestrém programu, který je připravovaný na dny 15.–20. srpna 2012, se obyvatelům a návštěvníkům Šumperka i okolních obcí představí 25 našich a zahraničních souborů. Jednou z programových priorit bude – kromě tradičního sobotního průvodu městem – i odpolední programový blok věnovaný výhradně dětem. Na festivalovém pódiu se mj. představí vítězové oblastních kol soutěže Zpěváček, které doprovodí hudecká muzika ze Starého Poddvorova. Součástí festivalu budou i letos oblastní dožínky, návštěvníci si budou moci pochutnat na bohatém sortimentu regionálních specialit. Jak zdůraznil místostarosta Šumperku Petr Suchomel, festival je to nejhezčí, co ve městě mají.

Široce komponovaný Hanácký rok v Bystřici – „seriál“ tematických zvykoslovných pořadů po celý rok – je dnes vysoce ceněnou programovou platformou nejen mezi folkloristy, ale i širokou veřejností. O jedné jeho součásti – 22. ročníku Lidového roku 2012 – přehlídce folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, která se uskuteční ve Velké Bystřici ve dnech 7.–9. září 2012, hovořila jeho ředitelka Jarmila Možíšová. Podle jejích slov i on – stejně jako ostatní festivaly v Olomouckém kraji – letos rozšiřuje prostor pro vystoupení dětských folklorních souborů. Festivalu, který letos bude poprvé „doprovázet“ farmářské trhy, se zúčastní 6 zahraničních souborů, z toho dva ze Slovenska. Místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek přítomné rovněž informoval o zajímavém přeshraničním projektu „Haná ve Slezsku a Slezsko na Hané“, který město realizuje s Muzeem opolské vsi v Opoli a který je zaměřen jak na prezentaci lidové kultury v polském a českém příhraničí, tak na rozvoj cestovního ruchu.

Jubilejní 30. Prostějovské hanácké slavnosti, které se uskuteční v Prostějově 8.–9. září 2012, představila ředitelka festivalu Alice Gregušová. Tradičně koncipovaný program zahájí HANÁCKÉ NOKTURNO, v  pořadech JARO HANÉ se představí dětské soubory a v ČÍ SÓ HODE… dospělé soubory; navíc atmosféru prostějovských hodů dokreslí největší řemeslný lidový jarmark v Česku a další pořady především pro děti a mládež. Programy budou probíhat ve Smetanových sadech a na Masarykově náměstí, festival doprovodí řada dalších akcí – výstava hanáckých krojů, obrazů a grafik s hanáckou tematikou, výstava kočárů a další. Jak zdůraznila A. Gregušová, pokud bude 30. Prostějovským hanáckým slavnostem přát počasí, lze očekávat, že dvoudenní program shlédne na 20 tisíc lidí.

 Ředitel Českého rozhlasu Olomouc Pavel Hekela ve stručnosti informoval o programech, které jsou věnovány folkloru regionu Olomoucka. Přítomný ředitelům folklorních festivalů a souborů nabídl mediální partnerství ČRo Olomouc, které přinese oběma stranám prospěch – rozhlasu další zajímavé pořady, folkloristům širokou prezentaci jejich aktivit.

 Ředitel TG TISK s. r. o. Lanškroun Jiří Sloupenský krátce představil tiskárnu, která významnou část své produkce realizuje právě v oblasti titulů s tematikou lidové kultury − folklorních časopisů, bulletinů, plakátů, letáků apod.

 Letošní setkání olomouckého hejtmana s folkloristy obohatila prezentace Multimediálního kiosku Folklorního sdružení ČR. Společný projekt FoS ČR a Studia zvláštních efektů VEMORI, které letos oslaví 10 let existence, představil přítomným Rostislav Hlosta, ředitel Multimediálních projektů na záchranu národních tradic pro budoucí generace. Jak zdůraznil, projekt si klade za cíl postupně zdokumentovat nejen všechny folklorní festivaly a slavnosti pořádané tímto sdružením, ale i národní slavnosti, lidové tradice a další akce lidové kultury. Unikátní, ryze české softwarové řešení spojuje nejmodernější počítačovou a multimediální techniku s národními tradicemi a folklorem v plnohodnotném počítači typu „vše v jednom“, který obsahuje již téměř 200 natočených DVD z různých folklorních akcí.

Ředitelka Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Djamila Bekhedda se ve svém vystoupení zaměřila na programové priority sdružení a možnosti jejich propojování s akcemi lidové kultury.

 V závěru setkání vystoupil předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Podrobně shrnul aktivity sdružení a na jejich dominantách prezentoval formy pomoci souborům a festivalům. Jejich značný rozsah vytvářejí základní platformu, na níž na 14 000 členů FoS ČR aktivně ovlivňuje kulturní život ve městech a obcích. Tuto nepřehlédnutelnou skutečnost potvrzuje i fakt, že mezinárodní folklorní festivaly a další různé folklorní slavnosti či akce navštívilo v loňském roce cca 1,630 milionu lidí. Jde o kvalifikovaný odhad, který s řadou dalších faktů přesvědčivě dokládá, že Česká republika je skutečně folklorní velmocí v srdci Evropy.

 Předseda FoS ČR přítomné rovněž informoval o nadcházející Valné hromadě Mezinárodní organizace pro lidové umění (IOV), která se uskuteční v závěru dubna v Praze. Jak zdůraznil Z. Pšenica, skutečnost, že IOV pověřil pořádáním této akce FoS ČR, je dalším dokladem, že sdružení patří i v mezinárodním měřítku k vysoce uznávaným organizacím, která svojí činností významnou měrou přispívá k rozvoji kulturní spolupráce mezi národy vskutku celého světa.

 Setkání folkloristů s představiteli Olomouckého kraje uzavřel náměstek hejtmana Radovan Rošťák, který – stejně jako hejtman M. Tesařík − patří k těm, kteří aktivně vnímají kulturně-společenský význam činnosti folkloristů a jejich velký přínos pro udržování a další rozvoj lidových tradic. Na rozloučenou všem popřál hodně úspěchu s tím, že řadu letošních festivalů určitě navštíví a nechá se unášet jejich neopakovatelnou atmosféru.

 

 

Připravil: FoS ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218, fax: 224214647

Email:

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop