English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hejtman Jiří Zimola přijal folkloristy Jižních Čech

Hejtman Jiří Zimola přijal folkloristy Jižních Čech

3.11.2011

 Důležitou formou komunikace Folklorního sdružení ČR s veřejnou samosprávou jsou setkání organizátorů akcí lidové kultury s hejtmany etnograficky silných krajů. V úterý 2.listopadu obohatil tuto tradici Jihočeský kraj. Jeho hejtman Jiří Zimola přijal ve svém sídle řed itele folklorních festivalů a slavností spolu se starosty měst a obcí, kteří jsou již po léta úzce spjati s přípravou a zajišťováním Jihočeské lidové slavnosti České Budějovice, MMF Český Krumlov, Selských slavností Holašovice, Jihočeského folklorního festivalu Kovářov, MMF Písek a Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice.

Historicky prvního jednání představitelů regionu s řediteli jihočeských folklorních festivalů a slavností se zúčastnil rovněž Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR.

Hejtman Jiří Zimola ve svém vystoupení upřímně poděkoval všem, kteří se dobrovolnou činností osobně zasluhují o udržování a rozvoj lidových tradic v regionu jižních Čech. Jak zdůraznil, povinností krajské samosprávy a jeho představitelů je navázat na předchůdce a dál poskytovat podporu těmto aktivitám. Přítomné ubezpečil, že ve složité ekonomické a finanční situaci, v níž se společnost v současné době ocitla, bude usilovat o to, aby se škrty v rozpočtu kraje na rok 2012 nedotkly oblasti podpory dětí a mládeže, včetně akcí tradiční lidové kultury a folkloru zvláště.

Ve svém vystoupení dále připomněl možnosti, které skýtá Program obnovy venkova, jenž je – obrazně řečeno – důležitým polštářem, který umožňuje profinancovávat různé projekty obnovy kulturních památek s přímým vztahem k nesmírnému myšlenkovému, duchovnímu a hodnotovému odkazu, který je obsažený v lidových tradicích. Jiří Zimola rovněž prezentoval významný záměr Jihočeského kraje pro příští rok – ale i s výhledem do dalších let, a to mimořádnou finanční „injekcí“ podpořit kulturní aktivity v „jihočeských památkách UNESCO“ – v Českém Krumlově a Holašovicích.

Obdobně připravuje kraj i významnou podporu unikátnímu Mezinárodnímu dudáckému festivalu ve Strakonicích, který se příští rok uskuteční již po dvacáté. Na druhé straně přítomné informoval o tom, že společnost ČEZ ročně přispívá Jihočeskému kraji částkou 100 mil. Kč na podporu nejrůznějších sportovních a kulturních aktivit v regionu. Přiznal však, že z tohoto finančního objemu nebyly doposud čerpány významnější prostředky na podporu folklorních festivalů a slavností v regionu.

V závěru svého vystoupení Jiří Zimola ocenil mimořádný podíl Českého rozhlasu České Budějovice a jeho ředitele Jiřího Svobody na medializaci akcí lidové kultury, ať už formou přímých přenosů z folklorních festivalů nebo zpravodajstvím či studiovými pořady o jihočeských dechovkách a folklorních souborech atd. Jak zdůraznil, současným generacím je zapotřebí připomínat vše to, z čeho jsme vyšli, jaké tradice jsou součástí našeho bytí a kam směřujeme. Lidé jsou již přesyceni globalizací a v každodenním životě vyhledávají možnosti návratu ke kořenům naší národní svébytnosti, které folklor a celá oblast lidových tradic a lidové kultury představují.

Přítomní ředitelé folklorních festivalů a slavností – manželé Milan a Pavla Škochovi (JLSČeské Budějovice a JFF Kovářov), Vlasta Dvořáková a Dalibor Carda (MFF Český Krumlov), Jan Jílek (SL Holešovice), Pavel Brúžek a Miroslav Černý (MFF Písek) a Eva Dresslerová a Ivana Říhová (MDF Strakonice) informovali jihočeského hejtmana o jednotlivých akcích a jejich současném dramaturgickém, programovém i obsahovém profilu, resp. o záměrech pro příští rok. I přes různost zpracovávaných programových témat či specifikách festivalů (zejména u strakonického dostaveníčka dudáků prakticky z celého světa) se všichni shodli, že největším problémem v současnosti je finanční zajištění těchto akcí.

Dosavadní funkční tzv. třízdrojové financování podle schématu „grantová podpora od obce a od kraje plus podpora sponzorů a vlastní prostředky především formou dobrovolné práce členů souborů a jejich příznivců“ se začíná vyčerpávat nejen ze strany podpory od institucí veřejné samosprávy, ale i ze strany sponzorů. Bude-li se vývoj dál ubírat tímto směrem, octne se nejen folklor, ale celá sféra lidové kultury v nezávidění hodné situaci popelky.

Všichni přítomní závěrem shodně ocenili upřímný zájem hejtmana Jiřího Zimoly na udržení a rozvíjení lidových tradic v jihočeském regionu.

Kontakt: Folklorní sdružení ČR

Kazimír Jánoška Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel. 775 013 129 Tel.: 234 621 218, fax: 224214647

Email: Email:

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop