English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny

Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny

12.9.2011

Ilustrační foto, prví zleva hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
Ilustrační foto, prví zleva hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
Radní kraje Tomáš Škaryd, hejtman Jiří Běhounek, a oceněný Miloslav Brtník
Radní kraje Tomáš Škaryd, hejtman Jiří Běhounek, a oceněný Miloslav Brtník

Důležitou formou komunikace Folklorního sdružení České republiky s veřejnou samosprávou jsou setkání organizátorů akcí lidové kultury s hejtmany etnograficky silných krajů. Dnes obohatil tuto tradici Kraj Vysočina. Jednání s řediteli folklorních festivalů a slavností, které se pravidelně konají na Horácku a Podhorácku, se zúčastnili Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Tomáš Škaryd, člen Rady kraje Vysočina a další zástupci veřejné samosprávy regionu. Setkání se rovněž zúčastnili Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR a Jaroslav Novák, předseda Horáckého folklorního sdružení a člen výboru FoS ČR.

Zdeněk Pšenica v úvodu ocenil dlouhodobou podporu, která města a obce na Vysočině věnují folklorním souborům. Tradičně dobrá je i spolupráce s vedením samosprávných orgánů kraje, včetně jeho hejtmanů – ať už dřívějších nebo současného. Rovněž ocenil práci vedoucích folklorních souborů, zejména jejich péči o folklorní potěr, která je na Vysočině na vysoké úrovni a trvale přináší výborné výsledky.

O festivalu Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad Sázavou, jehož prvořadým cílem je vytvářet prostor pro prezentaci horáckých folklorních souborů, hovořila jeho ředitelka Eva Pejchalová. Podrobně shrnula průběh letošního 9. ročníku, který se konal v nové sportovní hale. Původní obavy organizátorů z festivalu „pod střechou“ se však nenaplnily – netradiční prostor nic neubral na výkonech souborů, navíc přidal „novou“ hodnotu – nezávislost na rozmarech počasí.

Významný posun ve vnímání Jihlavského folklorního léta obyvateli města připomněl ředitel festivalu Jan Havel. Podle jeho slov si občané folklor už oblíbili, což dokládá i letošní vysoká návštěvnost, byť poslední den festivalu byl ve znamení deště a hrozilo, že program bude zrušen.

Centrem Podhorácka je Velká Bíteš, připomenula Silva Smutná, která hovořila o Setkání na Podhorácku – tradiční přehlídce souborů a krojovaných skupin z regionu mezi Drahanskou Vysočinou, Brněnskem a Horáckem. Jak zdůraznila, oproti většině festivalů dává velkobítešské setkání už devět let prostor i vesnickým skupinám, které vlastně nemají nikde jinde žádnou možnost prezentovat své vnímání a cítění folkloru.

Třebíčský festival Folklor v máji stručně charakterizovala Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury na Městském úřadě v Telči. Jak zdůraznila, festival je výborná akce, ale je zapotřebí k němu přiřadit ještě nějakou další – tzv. prodejní. Lidé se rádi podívají na folklorní soubory, současně však s oblibou nakupují. Takže u nás to řešíme řemeslným jarmarkem, který právě návštěvníkům nabízí pestrou paletu výrobků.

Horácké folklorní sdružení a jeho činnost, včetně plánů pro nejbližší období stručně představil jeho předseda Jaroslav Novák. Jak mj. zdůraznil, sdružení zvažuje obnovit tradici Horáckých plesů ve Žďáru nad Sázavou a dětského festivalu v Jihlavě. Jak už to bývá, i tyto plány jsou však hodně odvislé od finančních možností, resp. od podpory orgánů samosprávy na Vysočině a od sponzorů.

Průběh jednání na závěr komentoval hejtman Jiří Běhounek velmi pregnantně. Jak řekl, „bylo zde řečeno hodně zajímavého, ale nedověděl jsem se nic o tom, jak spolupracujete, jak jsou vaše aktivity propojeny. Dnešní doba – ať se to někomu líbí, nebo ne – je taková, že funguje především ´vícezrdojové´ financování. Pokud se dokážete spolu domluvit, připravte nějaký komplexní pohled na možnosti rozvoje folkloru na Vysočině a kraj bude spolu s vámi hledat možnosti dalšího financování horáckého a podhoráckého folkloru z více zdrojů.“

Připravil: FoS ČR

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop