English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny

Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny

Jihlava, 20. února 2014

Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny
Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny
Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny
Hejtman Jiří Běhounek se setkal s folkloristy z Vysočiny

JIHLAVA – Sídlo Kraje Vysočina navštívili ve čtvrtek 20. února letošního roku neobvyklí hosté – folkloristé z Horácka, které pozval hejtman Jiří Běhounek, aby společně posoudili problematiku spojenou s uchováváním a šířením lidových tradic v rozsáhlé etnografické oblasti na rozhraní Čech a Moravy s přesahy do Jihomoravského, Pardubického, Jihočeského a Olomouckého kraje.

Folkloristy Horácka zastupovali  předsedou Horáckého folklorního sdružení Jaroslav Novák, představitelé folklorních souborů Bajdyš (Třebíč), Bítešan (Velká Bíteš), Borověnka (Štěpánov), Dřeváček (Jihlava), Džbánek (Martínkov), Groš (Dolní Rožínka), Kalamajka (Havlíčkův Brod), Okřešánek (Okříšky), Podjavořičan (Telč), Pramínek (Jihlava), Rožínka (Dolní Rožínka), Škrpál (Moravské Budějovice), Škubánek (Světlá nad Sázavou) a Trnávka (Pacov).

Jednání se rovněž zúčastnily radní Marie Kružíková, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Katina Lisá a etnografka Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny v Třebíči Eva Tomášová. Folklorní sdružení ČR bylo na pracovním setkání zastoupenou předsedou Zdeňkem Pšenicou a místopředsedou kontrolní komise FoS ČR Bohumil Hrubešem.

Po stručných uvítacích vystoupeních Jiřího Běhounka a Marie Kružíkové promluvil Zdeněk Pšenica, který mj. zdůraznil význam a přínos setkávání folkloristů s představiteli samosprávných orgánů na jednotlivých úrovních řízení regionů či města a obcí.  V této souvislosti ocenil, že hejtman Kraje Vysočina patří k těm představitelům veřejné samosprávy, kteří aktivně vnímají problematiku folkloru a jsou připraveni ke vstřícným krokům na jeho podporu a rozvoj na Horácku. 

Problémy, zejména finančního rázu, s nimiž se potýkají prakticky všechny folklorní soubory na Vysočině, ve svých vystoupeních přiblížili Jaroslav Novák (HORFOS), Jiří Jedlička (FS Kalamajka), Eva Pejchalová (DFS Škubánek) a Vladimíra Svobodová (SLPT Trnávka). Kromě otázek spojených s nedostatkem peněz, např. na pořizování či obnovu krojů, hovořili i o zkušenostech se získáváním finančních prostředků z různých grantových titulů vypisovaných samosprávnými orgány.

Jako velký problém se pro soubory rovněž jeví získávání prostředků v rámci projektů dotovaných evropskými fondy. Zdroje na jejich kofinancování soubory nemají, proto by velmi přivítaly, kdyby jim v tomto ohledu více pomáhaly orgány regionálních či místních samospráv.

Deskripce problémů, s nimiž soubory zápasí, nezůstala bez odezvy. Jiří Běhounek na ně reagoval velmi pragmaticky – požádal přítomné, aby dali „hlavy dohromady“ a připravili pro něj ucelenou, velice konkrétní představu o tom, jak by mohl Kraj Vysočina řešit problematiku financování souborů i akcí, které připravují. Pokud tak folkloristé z Horácka učiní do konce března, hejtman jim zaručil, že by se jejich požadavky daly ještě zapracovat do finančního plánu kraje na druhé pololetí letošního roku.

 

Kontakt:

 

Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 621 218; e-mail: foscr@foscr.cz; www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop