English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Opustila nás významná folkloristka Věra Haluzová

Opustila nás významná folkloristka Věra Haluzová

1.11.2013

Ve středu 30. října 2013 nás navždy opustila významná moravská folkloristka Věra Haluzová (*30. 11. 1924). Poslední rozloučení s legendou především dětského folkloru – zakladatelkou festivalu Dětská Strážnice a spoluzakladatelkou Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích se uskuteční v den jejich nedožitých 89. narozenin – v sobotu 30. listopadu 2013 ve 14 hodin v římskokatolickém kostele v Městysu Pozlovice.

Věra Haluzová si jako životní smysl, cíl, radost i sílu vybrala právě folklor. Do svého vysokého věku se aktivně věnovala studiu lidových zvyků, působení v dětských souborech, činnosti porotkyně na přehlídkách folklorních souborů a práci na tvorbě scénických pásem dětských folklorních souborů.

S manželem, právníkem Janem Haluzou, s nímž žila do jeho smrti v roce 2011 v rodinném domě v Městysu Pozlovice, neměli děti. To ji vedlo k rozhodnutí pracovat pro děti jiných a věnovat se dětskému folkloru. Její působení přesáhlo hranice Luhačovického Zálesí, kde nejen učila děti ve škole Biskupicích, ale na počátku padesátých let začala se studiem a dokumentací lidových zvyků. V počátcích své práce spolupracovala s profesorem Antonínem Václavíkem. Sesbírané materiály využívala při tvorbě folklorních pásem. V roce 1954 zorganizovala v Biskupicích svůj první folklorní pořad pod názvem Jaro na dědině.

Začátkem šedesátých let v Luhačovicích založila folklorní soubor Malé Zálesí a po mnoho let jej vedla. Později spolupracovala s dnešním Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, kde byla zakladatelkou festivalu Dětská Strážnice a po dlouhá léta členkou Programové rady MFF a autorkou dětských pořadů. Od založení spolupracovala s Folklorním sdružením ČR, účastnila se mezinárodních sympózií a setkání pracovníků zabývajících se výchovou dětí a mládeže.

V roce 1992 byla hlavní iniciátorkou I. světového festivalu dětského folkloru, který se v Československu konal v souvislosti s připomínkou 400 let od narození J. A. Komenského. Jednou z pořadatelských měst festivalu byly i Luhačovice, kde od tohoto roku pravidelně pořádala festival Písní a tancem. Na této tematicky koncipované přehlídce se každoročně setkávají soubory z řady zemí Evropy. V Luhačovicích již v osmdesátých letech prosadila myšlenku akce zvané Otevírání pramenů. Pro ni sestavila folklorně-dramatické pásmo, v rámci kterého průvod obchází jednotlivé prameny a u každého se odehrává krátká scénka. Inspirovala se staletými tradicemi, zejména uctívání vodních pramenů, k nimž zakomponovala další prvky z lokálních zvyklostí z různých míst Moravy, ale také vyvolávání známé z Jízdy králů. Akce si získala značnou popularitu a patří k významným lákadlům turistické sezóny v Luhačovicích

Česká televize natočila v roce 2009 o Věře Haluzové dokument, který režíroval Miroslava Kačora. V roce 2010 převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka vyznamenání 2. stupně.

*Emeritní předseda folklorního sdružení ČR František Synek: „Profesorku Věru Haluzovou jsem poznal právě ve Strážnici. Od počátků i po dlouhá léta naší spolupráce vždy všechny kolem sebe nadchla neutuchajícím zájmem o lidovou kulturu a především folklorní svět dětí. Zaujala životním optimismem, radostí z maličkostí i velkou pečlivostí při zpracování zadaných témat. Do detailů znala život a dílo učitele národů J. A. Komenského, milovala hudbu mistrů Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka i mnoha dalších. Přes všechny nástrahy životních osudů a nepřízně věřila v dobro, křesťanskou lásku a naději. To vše ji posilovalo v její práci pro děti a s dětmi, které milovala. Pro ně a pro svého manžela Janíčka celý svůj život žila i tvořila. Ve škole i v souborech vychovala stovky dětí. Vedla je k lásce k rodině, rodnému místu i kraji, učila je vlastenectví a pomocí lidové písně, tance i hudby k správné míře patriotismu.

Věřím, že všichni na ni budeme dlouho s úctou vzpomínat a její práci i památku ctít!“

S úctou František Synek

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop