English version

Grunik

Grunik
Grunik

Gruň a Grunik - tak se jmenují holé kopce v Karpatech, na kterých se pásla a stále pasou stáda ovcí. Cílem souboru je prezentace folklóru této části Karpat v jeho autentické podobě. V krojích, hudbě, písních, tancích i životě. Soubor má dvě části - dětský soubor "malý" Grunik (děti do 15 let) a soubor dospělých "velký" Grunik, který spolupracuje se dvěma cimbálovými muzikami z Ostravy, muzikou Zbujan a Vojtek. Zřizovatelem souboru je obec Ostravice.
Grunik vznikl jako zájmový kroužek dětí při Základní škole v Ostravici v roce 1981. Repertoár souboru je z oblasti horského Lašska, sousedních Kysuc a přilehlé oblasti Jablunkovska - tedy ze severozápadní části Karpat. Od konce čtyřicátých let tady vedoucí souboru Věra Šejvlová spolu s Františkem Bonušem, Ivo Stolaříkem a Jaromírem Dadákem sbírala písně a tance, obvyklé pro tuto oblast. Z nich a také ze zpěvníků Jaromíra Gelnara a Oldřicha Syrovátky, Věry Šimkové a v neposlední řadě také z dochovaných filmových a zvukových záznamů čerpá Grunik svůj materiál.
Už od dětských let se souborem spolupracují členové muziky Vojtek z Ostravy s primášem Lukášem Velkým.
Jde nám o co nejužší návaznost na tradiční předlohu, ale současně i o to, aby se folklór stal součástí našeho života i mimo pódium. Usilujeme o individuální projev každého jednotlivce v tanci i zpěvu, o radost z tvůrčího prožitku. Věříme, že se tak přibližujeme k podstatě lidové tradice, že v tomto spočívá těžiště autenticity.

Kontakt:
Zuzana Švébišová
Ostravice 298
739 14 Ostravice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 558 682 139
fax: (+420) 558 682 311
e-mail:

 
Po zarostlém chodníčku pá, 26.9.2014 000-2359

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop