English version

FOSKAR 2007 - 1. kolo

10.1.2008

FOSKAR 2007 - 1. kolo
Soubor:
Foskar Statut.doc
Popis:
Statut FOSKAR
Formát:
doc
Velikost:
145kB
Soubor:
FoskarDopFAak7.doc
Popis:
Dopis o letošním vyhlášení FOSKAR
Formát:
doc
Velikost:
78kB
Soubor:
Foskar Form1kol.doc
Popis:
FOSKAR - formulář hlasování
Formát:
doc
Velikost:
221kB

Ocenění výrazných počinů v aktivním hudebním a tanečním folkloru a folklorismu v České republice.

Vyhlašovatelem a pořadatelem projektu FOSKAR je Nadační fond FOSKAR, spolupořadatelem je Národní ústav lidové kultury.

Více informací v přílohách.

Pravidla hlasování a datum uzávěrky 1. kola

Hlasování ve všech kategoriích (kromě Síně slávy) je dvoukolové:

První kolo hlasování - korespondenční:
Každý navrhovaný člen FA obdrží poštou nebo elektronicky následující materiály:
- Pravidla hlasování a datum uzávěrky 1. kola;
- Formulář pro hlasování 1. kola;
- Statut FOSKAR;
- Seznam navrhovaných členů FA;
- Seznam JURY.
V každé kategorii uvede hlasující vždy jen jedno jméno. Pro platnost formulář není podmínkou vyplnění všech kategorií. Za platný formulář se považuje i ten, ve kterém bylo hlasováno např. jenom v jedné kategorii.
Vyhodnocení 1. kola bude provedeno bezprostředně po uzávěrce 1. kola hlasování následovně: V každé kategorii se sečtou hlasy ze všech hlasovacích formulářů. Jury vyhodnotí nejméně šest, nejvýše osm v daném roce nejfrekventovaněji hlasovaných kategorií. První tři jména s nejvyšším počtem hlasů budou nominovány pro druhé kolo hlasování. V případě rovnosti hlasů na třetím a dalším místě je v pravomoci Jury určit nominaci.

Druhé kolo hlasování - korespondenční:
Každý navrhovaný člen FA obdrží poštou nebo elektronicky:
- Formulář s určenými kategoriemi pro hlasování 2. kola;
- Seznam nominovaných pro určené kategorie.

Hlasování o udělení ocenění v kategorii Síň slávy
V kategorii Síň slávy se bude rozhodovat až ve druhém kole hlasování. Jury navrhne členům FA 3 kandidáty na ocenění Síň slávy. Ocenění získá ten, kdo obdržel nejvíce hlasů.

Statistika hlasování v prvním i druhém kole bude zveřejněna na internetu.


Ocenění FOSKAR je udělováno každoročně, vždy v prvních měsících kalendářního roku, následujícího po roce, za který se ocenění uděluje.
Hodnocení je zpětné, jednotlivé nominační návrhy musí být ohraničeny předešlým rokem (od 1. ledna do 31. prosince každého roku) a uvedením konkrétní události.
Kritéria oceňování musí být výsledkem svobodného individuálního výkladu každého ze členů FA, s přihlédnutím k cílům projektu FOSKAR.
Hodnocení se vztahuje pouze na dospělé osoby, se státní příslušností České republiky.

Datum uzávěrky 1. kola hlasování je středa 20. ledna 2008 (včetně).

Seznam JURY FOSKAR 2007
PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Mgr. Miloš Vršecký

Jan Rokyta
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
Magdalena Múčková
zástupce Nadačního fondu FOSKAR
PhDr. Jan Krist
zástupce Národního ústavu lidové kultury

Sedmým navrženým členem JURY je Mgr. Zdeněk Vejvoda. Jeho stanovisko a eventuální potvrzení členství bude stanoveno nejpozději do konce ledna 2008.

Další dostupné informace o projektu včetně časového harmonogramu naleznete v nejbližších dnech na www.foskar.cz.

Ivona Marková
Národní ústav lidové kultury
Strážnice

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop