English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > FoS ČR – dvě desítky let ve službě folkloru

FoS ČR – dvě desítky let ve službě folkloru

Rozhovor měsíčníku Folklor s předsedou FoS ČR o 20.výročí Sdružení

Měsíčník Foklor zveřejnil v čísle 6/2010 rozhovor se Zdeňkem Pšenicou k 20.výročí FoS ČR.
Historie si s pečlivostí sobě vlastní do svých stránek zapsala, že dne 9. května 1990 se v Domě kultury Dukla v Pardubicích konala ustavující valná hromada Folklorního sdružení. Její účastníci formou usnesení o 14 bodech mj. schválili program Folklorního sdružení, dále jeho stanovy, výbor a revizní komisi.

V bodě 13 uložili výboru Sdružení zpracovat a vydat provolání k veřejnosti a folklorním souborům „se zdůrazněním, že cílem práce Sdružení je řešení obecných a závažnějších otázek folklorního hnutí“.

Jedním z účastníků historické ustavující valné hromady Folklorního sdružení byl Zdeněk Pšenica, kterého tento nejvyšší orgán nově vzniklé organizace zvolil do funkce člena revizní komise. „Je zbytečné důrazňovat,“ komentuje s odstupem let nyní již předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, „že Sdružení začínalo ´od nuly´, na druhé straně je ovšem nutné otevřeně říct, že jeho „´otcové-zakla-atelé“, jimž bylo – mně samozřejmě též, jen něco málo přes dvacet let, netušili, k jakému počinu se odhodlali.

Vždyť době, kdy se ve všech pádech časech skloňovala nová modla – modla tržního hospodářství, přijít s myšlenkou fungující „instituce“, která bude sdružovat lidi duší i srdcem oddaných lidové kultuře a folkloru zvláště, to bylo prostě prachobyčejné rouhání se osudu… O to větším zadostiučiněním pro všechny pamětníky Pardubického sněmování je přítomnost Folklorního sdružení, jeho pozice nejpočetnější organizace zájemců o lidové mění v ČR, s převážným procentem mlaých lidí.

V současné době sdružuje 59 čenských festivalů, 4 majoritní akce, více ež 400 členských souborů, působících 17 autonomních regionálních sdružeích a 75 individuálních členů. Má téměř 14 000 aktivních členů, z toho více než 10 00 členů do 18 let, což znamená, že je třetí nejsilnější mládežnickou organizací v České republice.

Příslovečná pracovitost Zdeňka Pšenici hraničící s „workoholismem“ je – podle většiny představitelů státní správy a veřejné samosprávy, s nimiž Folklorní sdružení úzce spolupracuje při udržování a rozvíjení folklorní identity Čech, Moravy a Slezska v multikulturním prostředí Evropské unie – obrovským generátorem, který permanentně nabíjí energií všechny, kteří jsou tím nebo jiným způsobem spojeni nebo „dotčeni“ folklorním hnutím.

Předseda toto tvrzení skromně odmítá. Podle jeho slov „Folklorní sdružení ČR má velké štěstí na nesmírné množství obětavých a schopných lidí, kterým leží na srdci lidová kultura a jsou ochotni pro ni dělat maximum. Tak tomu bylo po celých uplynulých dvacet let a taktomu je i v současnosti. V této souvislosti se chci zvlášť zmínit o jednom důležitém fenoménu, a to je podíl mladých lidí na našich festivalech. Nejen v souborech, ale i mezi organizátory přibývají mladé nadějné posily a v publiku je vidět stále více mladých tváří. Sami si toho možná tak nevšímáme, ale upozorňují nás na to zahraniční delegace, které k nám přijíždějí a jsou pokaždé překvapeny velkou účastí mladých lidí.

Tento fakt považuji za náš největší úspěch v dosavadní činnosti Sdružení. Je to důkaz, že kráčí správným směrem a že jeho činnost je smysluplná.“

Ohlíží-li se Zdeněk Pšenica do historie uplynulých dvaceti let a hledá „ten nejlepší rok“, potom – podle jeho konstatování – byl každý rok něčím výjimečný, neboť sdružení v průběhu let nabalovalo nové členy, rostl počet členských festivalů i členských souborů, posilovala se autorita Sdružení na mezinárodním poli. „Pokud bych přece jen měl některý rok ´vyzvednout´o něco více,“ přemýšlí nahlas Zdeněk Pšenica, „pak by to byl rok 2009. Folklorní sdružení ČR za svoje zásluhy o rozvoj lidové kultury obdrželo od prezidia Mezinárodní unie folklorních sdružení IGF ´Vlajku identity´. Velice si vážíme tohoto mimořádného ocenění, které jsme získali jako první a dosud jediní v historii.

Význam a síla folklorního hnutí se v loňském roce projevila i v úspěšném výsledku kampaně za záchranu Vojenského uměleckého souboru Ondráš Armády České republiky. Iniciátoři petice na podporu souboru a 20 000 členů a příznivců Sdružení, kteří pod ni připojili svůj podpis, pomohli zachovat tento náš jediný profesionální folklorní soubor.“

Samozřejmě bilanci dvaceti let práce Folklorního sdružení ČR nejde vměstnat do jedné, byť tiskové strany měsíčníku FOLKLOR. Zdeněk Pšenica si to velmi dobře uvědomuje a poodhaluje závoj nad záměry, jak si důstojně připomenout lettošní jubileum FoS ČR. „Výbor Sdružení, všichni jeho členové si dobře uvědomujeme, že každé výročí je především o lidech, o tom, jak ocenit jejich zásluhy a poděkovat jim za práci ve prospěch naší lidové kultury.

Na letošním dubnovém jednání výbor schválil nový systém oceňování členů Sdružení s důrazem na zásluhovost a tím i možnost ocenit skutečné osobnosti našeho folkloru. Na druhé straně jsme rozhodli, že oslava samotného výročí proběhne na podzim bez nějakých zbytečných okázalostí. Naše finanční prostředky jsou hodně omezené, zvláště v období současné ekonomické krize, proto bude-me s nimi šetřit. Věřím, že to naši členové pochopí…“

Mluvit za druhé bývá velmi ošidné. V tomto případě to však není příliš velké riziko – folklorní hnutí nikdy nemělo peněz nazbyt a možná že i díky tomu každý, kdo se upíše řeholi dobrovolnictví, vnímá jako největší oslavu okamžiky, kdy se podaří uskutečnit další nový ročník festivalu, té nebo jiné akce zvykoslovného roku, apod.

„Závěrem bych chtěl vyjádřit uznání všem,“ zdůrazňuje Zdeněk Pšenica, „kteří v uplynulých dvaceti letech pomáhali uskutečnit tolik krásných akcí, pěstovat lidovou kulturu po celé naší republice i zviditelnit její hodnoty jiným národům.“

FOLKLOR číslo 6/2010

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop