English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Folklorní sdružení ČR oslaví 20. výročí svého vzniku

Folklorní sdružení ČR oslaví 20. výročí svého vzniku

29.7.2009

Folklorní sdružení ČR oslaví 20. výročí svého vzniku

V souladu s plánem práce se ve dnech 24.-25. července 2009 uskutečnilo ve Svatobořicích-Mistříně výjezdní zasedání výboru Folklorního sdružení ČR. Za řízení předsedy Zdeňka Pšenici se výbor v rámci stanoveného programu zabýval výsledky pracovních jednání předsednictva a sekretariátu FoS ČR s partnerskými institucemi, resp. představiteli stání správy a veřejné samosprávy v uplynulém období. Výbor rovněž posoudil aktuální ekonomické otázky letošní festivalové sezony i průběžné hospodaření sdružení, dále přípravu podzimního setkání vedoucích členských souborů a průběh přehlídek dětských folklorních souborů v letošním roce.

 

Členové výboru se dále podrobně zabývali problematikou oceňování členů a souborů sdružení i dalších osobností, které se významným způsobem zasloužily o udržování a rozvoj lidové kultury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Folklorní sdružení ČR totiž oslaví v příštím roce významné kulaté výročí – 20. let své existence. Na margo této důležité skutečnosti bylo rozhodnuto, že jubilejní okamžiky dlouholeté činnosti ve prospěch tradiční lidové kultury připomene FoS ČR široké veřejnosti nejen prostřednictvím desítek folklorních festivalů a akcí, ale i samostatnou publikací o historii, přítomnosti i dalších perspektivách svého působení v podmínkách třetího tisíciletí.

 

V další části jednání výbor posoudil otázku stávající věkové hranice 8 let věku, umožňující dětem postup do vyšších kol celostátní soutěže Zpěváček. Po diskusi bylo rozhodnuto, že tato hranice bude i nadále zachována, a to na základě odborných názorů psychologů, pediatrů i pedagogů, že není únosné vystavovat úplně malé děti zbytečným stresům velkých soutěží.

 

V rámci pracovní agendy se výbor podrobně věnoval i přípravě a obsahovému i organizačnímu zajištění sympozia SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE aneb Rozšiřující pohled na vedení dětského folklorního souboru, které se uskuteční v rámci zářijového XVII. mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem Luhačovice 2009. Jednání, které se uskuteční v sobotu 12. září 2009 ve Společenském domě v Luhačovicích od 9.00 do 13.00 hod., má za svůj cíl otevřít diskusi mezi vedoucími souborů, kantory, zájemci o rozvoj dětských folklorních souborů. (Poznámka: Podrobné informace o sympoziu včetně přihlášek přinese srpnové vydání měsíčníku FOLKLOR.)

 

*

Členové výboru si minutou ticha připomněli památku nedávno zesnulého Zdeňka Mišurce, významného folkloristy, který dlouhá léta spolupracoval i s FoS ČR.

 

 

Připravil: (red)

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop