English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Folkloristé na návštěvě u olomouckého hejtmana

Folkloristé na návštěvě u olomouckého hejtmana

25.4.2013

S odstupem jednoho roku a jedenácti dnů se folkloristé Olomouckého kraje opět setkali s hejtmanem, tentokrát s Jiřím Rozbořilem. V zasedací místnosti krajského úřadu se však ve středu 24. dubna 2013 nehovořilo jen o Hané jako o jednom z nejznámějších a nejčastěji doložených regionů v českých zemích, který se bohatou krajovou lidovou kulturou významně liší od lidové kultury jiných českých regionů i Moravy.

Na řadu totiž přišla i pravá „hanáčtina“ – nářečí, které – na rozdíl od folkloru v jeho hudební, taneční a krojové podobě – už téměř nikdo nezná. Jiří Rozbořil všechny přítomné překvapil svým doznáním, že sice hanácký kroj nemá, ale hanáčtinu umí jako „stréček Matěj Křópal z Břochovan“ a pokud by Český rozhlas Olomouc měl zájem, klidně může stréčka zastoupit,


Nejen však díky tomuto překvapivému momentu se setkání konalo − se na rozdíl od řady předchozích – v netradičním duchu. Jiří Rozbořil hned v úvodu přiznal, že za relativně krátkou dobu, co je ve funkci, ještě nestihl proniknout do problematiky, proto bude folkloristům především naslouchat, aby se dověděl co nejvíce o jejich činnosti.
Jako první se tohoto úkolu zhostil starosta Velkých Losin Norbert Pfeffer, který ve stručnosti informoval přítomné o přípravách finále letošního 19. ročníku Zpěváček 2013, které se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny ve dnech 10.–12. května 2013. O tituly Zpěváčka bude soutěžit 50 vítězů regionálních kol, která v současném období probíhají v regionech Čech, Moravy a Slezska. Výrazným zpestřením letošního finálového zpívání mladých talentů bude páteční večerní koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů „Květnová fontána folkloru“, který se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny, a sobotní celodenní kulturně-poznávací program v Ruční papírně Velké Losiny pro finalisty Zpěváčka 2013, zahraniční zpěváčky z Bulharska, Izraele, Rumunksa, Ruska a Slovenska i pro malé i velké obyvatele obce.

Vedoucí Hanáckého národopisného souboru Olešnica z Doloplaz Martin Bílek představil přítomným letošní Jízdu králů, která se v obci uskuteční 7. července. Vyjádřil mj. přání, aby nejen družině, která bude vybírat na svého krále, ale i všem letošním folklorním festivalům a slavnostem přálo počasí.

Předsedkyně Hanáckého folklorní sdružení Hanka Pospíšilíková hovořila jak o aktivitách sdružení, tak zejména o připravovaném 4. Setkání Hanáků s hejtmanem, které se tentokrát uskuteční − po Velké Bystřici, Doloplazech a Tovačově − v Prostějově, a to 14. září. I tentokrát se účastníci mohou těšit na sčítání krojovaných Hanáků, průvod městem, netradiční soutěže zástupců jednotlivých kolektivů a samozřejmě na taneční vystoupení souborů. Po vyhlášení výsledků urputného, ale veselého klání, odmění všechny účastníky rachot historické mlátičky v novém pořadu „Hanácké dožaté“ i koncertní a taneční programy hostujících skupin. Celý den proběhne přímo na prostějovském náměstí.

O 23. Mezinárodním folklorním festivalu CIOFF / IOV v Šumperku hovořila prezidentka festivalu Libuše Drtilová. V tradičně bohatém a pestrém programu, který je připravovaný na dny 14.–19. srpna, se obyvatelům a návštěvníkům Šumperka i okolních obcí představí cca 25 našich a zahraničních souborů. Jednou z programových priorit bude – kromě tradičního sobotního průvodu městem – i odpolední programový blok věnovaný výhradně dětem. Na festivalovém pódiu se mj. představí vítězové oblastních kol soutěže Zpěváček na Šumperku; součástí programu budou i letos oblastní dožínky a návštěvníci si budou moci pochutnat na bohatém sortimentu regionálních specialit, ale i na guláši... Soutěž v jeho vaření je totiž jednou z řady novinek letošního festivalu. V závěru svého vystoupení Libuše Drtilová pozvala všechny přítomné na oslavy 60. výročí založení souboru Markovice, které se uskuteční v Postřelmově v sobotu 11. května.

Široce komponovaný Hanácký rok v Bystřici – „seriál“ tematických zvykoslovných pořadů po celý rok – je dnes vysoce ceněnou programovou platformou nejen mezi folkloristy, ale i širokou veřejností. A samozřejmě i Olomouckým krajem, který ho ocenil zápisem do Dvorany slávy za rok 2012. O jedné jeho součásti – 23. ročníku Lidového roku 2013 – přehlídce folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, která se uskuteční ve Velké Bystřici ve dnech 6.–8. září, hovořil Petr Nakládal. Podle jeho slov i velkobystřický festival – letos rozšiřuje prostor pro vystoupení dětských folklorních souborů. na druhé straně chtějí organizátoři dát více prostoru tzv. folklornímu humoru, který s úspěchem prezentuje již řada souborů a který má mezi diváky značný ohlas.

Místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek přítomné hovořill o zajímavém přeshraničním projektu „Haná ve Slezsku a Slezsko na Hané“, který město realizuje s Muzeem opolské vsi v Opoli a který je zaměřen jak na prezentaci lidové kultury v polském a českém příhraničí, tak na rozvoj cestovního ruchu. Přítomné pozval na Slavnost kroje, která se v rámci tohoto projektu uskuteční ve Velké Bystřici 12. května.

Letošní 31. Prostějovské hanácké slavnosti, které se uskuteční v Prostějově 14.–15. září, představila místostarosta Prostějova Ivana Hemerková. Tradičně koncipovaný program zahájí HANÁCKÉ NOKTURNO, v  pořadech JARO HANÉ se představí dětské soubory a v ČÍ SÓ HODE… dospělé soubory; navíc atmosféru prostějovských hodů dokreslí největší řemeslný lidový jarmark v Česku. Současně vyjádřila přesvědčení, že 4. Setkání Hanáků, které se uskuteční v rámci slavností, významný dílem přispěje k jejich úspěchu i k vysoké návštěvnosti, která obvykle přesahuje 20 tisíc lidí.

Ředitel Českého rozhlasu Olomouc Pavel Hekela ve stručnosti informoval o programech, které jsou věnovány folkloru regionu Olomoucka. Přítomný ředitelům folklorních festivalů a souborů nabídl mediální partnerství ČRo Olomouc.

Letošní setkání olomouckého hejtmana s folkloristy obohatila prezentace Multimediálního kiosku Folklorního sdružení ČR. Společný projekt FoS ČR a Studia zvláštních efektů VEMORI, které letos oslaví 11 let existence, představil ve stručnosti Rostislav Hlosta, ředitel Multimediálních projektů na záchranu národních tradic pro budoucí generace.

Setkání folkloristů s představiteli Olomouckého kraje, kterého se zúčastnili i předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a generální sekretář zahraničních vztahů Jarmila Mrnuštíková, uzavřel náměstek hejtmana Radovan Rašťák. Stejně jako hejtman J. Rozbořil i on patří k těm, kteří aktivně vnímají kulturně-společenský význam činnosti folkloristů a jejich velký přínos pro udržování a další rozvoj lidových tradic.

Připravil: FoS ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 252, 775 013 129

E-mail: k.janoska@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop