English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > no_name > Folklor v ČR podpoří Evropská unie

Folklor v ČR podpoří Evropská unie

2.11.2008

 Předseda Folklorního sdružení České republiky Zdeněk Pšenica podepsal v září smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“.

 Projekt „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“ je zaměřen na propagaci folkloru v cestovním ruchu. Je realizován v období od 1.7. 2008 do 30.10. 2010.

Jeho hlavními výstupy, které jsou časově orientovány do roku 2010, jsou v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina nabídkové katalogy folklorních slavností, festivalů a dalších zajímavostí, specializované krajské webové stránky a DVD nosiče s touto tematikou.

Rovněž prezentace těchto materiálů na veletrzích cestovního ruchu v roce 2010. Součástí projektu je také podpora propagace folklorních slavností a festivalů v obou uvedených krajích.

O obsahu projektu budou podrobně informováni předsedové regionálních folklorních sdružení a ředitelé folklorních slavností a festivalů, kterých se projekt týká.

Výše dotace činí 6 186 000 Kč a Folklorní sdružení České republiky se na realizaci projektu podílí částkou 7,5% z celkového objemu. Poskytnuté prostředky sdružení obdrží vždy na závěr realizace každé jednotlivé etapy projektu. Prostředky jsou přísně účelově vázány a jejich použití je vázáno přesnými pravidly.

Získání podpory znamená pro Folklorní sdružení České republiky především veliký kus práce. Věříme však, že výrazně pomůže také folklorním festivalům, souborům a regionálním folklorním sdružením v obou krajích.

Obdobný projekt byl zpracován pro Region soudržnosti Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj). V říjnu obdrželo Folklorní sdružení zprávu regionální rady, že v projektu nebyly shledány formální nedostatky a byl zařazen do výběrového řízení příslušné komise. Pokud bude projekt podpořen, bude jeho realizace zahájena k 1. dubnu příštího roku.

 

Jiří Pokorný, manažer projektu

 

Loading...

no_name

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop