English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Dopis souborům, které se připravovaly na účinkování v programu Národního krojového plesu FoS ČR 2009.

Dopis souborům, které se připravovaly na účinkování v programu Národního krojového plesu FoS ČR 2009.

2.2.2009

Vážení členové Folklorního sdružení ČR,
v sobotu, dne 7. února 2009, se měl uskutečnit v Obecním domě v Praze Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR 2009. Do prestižní akce konané v rámci kulturních aktivit České republiky v období jejího předsednictví v Radě EU byly zapojeny stovky členů našeho sdružení, desítky folklorních souborů, všechna regionální folklorní sdružení a bezpočet dalších lidí sympatizujících s ideou uchovávání a dalšího rozvoje lidových tradic v zemi uprostřed Evropy.


Mimořádnou aktivitu při přípravě plesu projevily členové FoS ČR z oblasti širšího Plzeňska, Karlovarska, Hané, Prahy a Středních Čech, pro něž se připravovaná kulturně-společenská akce stala příležitostí k prezentaci lidových tradic svého regionu na mezinárodní úrovni. Bez nadsázky lze říct, že zásluhou všech byl připravovaný Národní krojový ples FoS ČR 2009 svým obsahem, programem a formou uměleckého ztvárnění událostí, která vyvolala v uplynulých dnech a týdnech mimořádný zájem veřejnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí.

 

Je namístě zdůraznit, že tak rozsáhlá akce – předpokládaný počet účinkujících i plesových hostů cca 2700 osob – samozřejmě vyžadovala značné finanční zajištění, a to především od partnerů a sponzorů FoS ČR. Nákladově a rozpočtově byla totiž připravována mimo rámec finančních prostředků získaných z tzv. dotačních titulů rozpočtových kapitol Ministerstva kultury ČR a Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy ČR, resp. z členských příspěvků členů FoS ČR.

 

Vedení přípravného výboru Národního krojového plesu FoS ČR 2009 na svém zasedání v pátek 30. ledna 2009 posoudilo celkový stav přípravy plesu a konstatovalo, že zatímco z hlediska programu i logistického zajištění byly úkoly beze zbytku splněny, z hlediska finančního zajištění se situace nevyvinula příznivě. Řada hlavních partnerů a sponzorů v důsledku své tíživé ekonomické a finanční situaci odstoupila od svých původních finančních příslibů a dohod.

 

Vedení plesu proto – po důkladném zvážení vzniklé situace – rozhodlo o zrušení Národního krojového plesu FoS ČR 2009! Učinilo tak s vědomím hluboké a jednoznačné odpovědnosti za tento nezvratný krok, resp. za jeho průmět do současné vysoké prestiže FoS ve veřejnosti ČR.

 

Vedení je však přesvědčeno, že svým rozhodnutím zabránilo hrozícím ekonomickým ztrátám, které by se negativně promítly do podpory členských festivalů v letošním roce. Členové vedení současně věří, že všichni milovníci folkloru tento postup pochopí a podpoří, a to zejména v situaci, kdy celková ekonomická a finanční krize ohrožuje celou společnost.

 

Ještě jednou Vám, vážení členové Folklorního sdružení ČR, děkujeme za pochopení. Věříme, že výše uvedené rozhodnutí přípravného výboru Národního krojového plesu FoS ČR 2009 podpoříte v zájmu zajištění ekonomické stability členských festivalů a dalších akcí našeho sdružení v letošním roce.

I díky tomu - zdůrazňujeme – nejsou dotčeny aktivity a podpora FoS ČR 73. Pošumavskému věnečku konanému 14.2.2009 v Národním domě na Smíchově a 53. Moravskému plesu, který se uskuteční v sobotu 21.února 2009 v Národním domě na Smíchově v Praze 5.

 

Na závěr si Vás dovolujeme požádat, abyste veškeré dotazy a žádosti o informace směřovali na předsedu FoS ČR pana Zdeňka Pšenicu, tel. 603 226 846 a 1. místopředsedu FoS ČR pana Ladislava Michálka, tel. 603 196 350.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Ladislav Michálek, 1. místopředseda FoS ČRa ředitel plesu

Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR

 

 

V Praze dne 30. ledna 2009

 

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop