English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Delegace FoS ČR na jednání Valné hromady IGF ve Francii.

Delegace FoS ČR na jednání Valné hromady IGF ve Francii.

17.11.2009

Ve francouzském městě VOIRON se ve dnech 13 - 15.11.2009 uskutečnila Valná hromada Mezinárodní organizace folklorních sdružení- IGF, které se zúčastnila rovněž delegace Folklorního sdružení ČR ve složení Zdeněk Pšenica, Jarmila Jandová a Jarmila Mrnuštíková. Přítomní delegáti zastupující 63 organizací z Evropy i ze zámoří jednali o kalendáři folklorních festivalů IGF v jednotlivých zemích v nastávajícím období, činnosti členských organizací, o finančních otázkách.

 Valná hromada IGF se uskutečnila na pozvání Francouzské folklorní federace v budově úřadu města Vairon. Prezident IGF Lillo Alexandro ve svém vystoupení rovněž velmi pozitivně hodnotil činnost našeho Sdružení, členské festivaly IGF pořádané v ČR. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica informoval delegáty o našich festivalech a zejména o jejich propagaci v časopise Folklor, Katalogu, Kalendáři a Skládačce festivalů, v Českém rozhlasu, televizním Folklorním magazinu, na webu i v rámci multimediálních projektů.
Valné hromadě se představily i nové členské organizace.

Naše delegace využila pobyt ve Voironu i k řadě jednání s představiteli národních organizací z Itálie, Chorvatska, Francie, Španělska, Ruska, Srbska, Portugalska, Ukrajiny, Lotyšska o vzájemných výměnách souborů a dalších formách spolupráce.

 Při zpáteční cestě se delegace FoS ČR zastavila v Insbrucku, kde navštívila dlouholetého prezidenta Rakouského Trachten-und Heimatverbände Herberta Ullmanna, současného čestného předsedu, který se zasloužil o dlouhodobé výborné styky a spolupráci s našim Sdružením. V rámci návštěvy mu předala Čestnoé tablo a doklad o Čestném členství ve Folklorním sdružení ČR, za jeho dlouholeté úsilí o rozvoj styků mezi rakouskými a našimi soubory a festivaly.

zp

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop