English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Výzva ČRDM: Pomozme postiženým ze záplav

Výzva ČRDM: Pomozme postiženým ze záplav

6.7.2009

Výzva ČRDM: Pomozme postiženým ze záplav

Milí přátelé ve sdruženích,
dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou týkající se možnosti sdružení ČRDM nabídnout pomocnou ruku rodinám postižených nedávnými a leckde bohužel stále ještě trvajícími záplavami v České republice:

Jak jsme jistě všichni zaznamenali, některé oblasti naší republiky postihly nedávno záplavy. Některé oblasti stále ještě se záplavami i v současné chvíli bojují. Mnoho z lidí sídlících v těchto regionech utrpělo vážné újmy na zdraví a majetku, nemluvě o tom, že došlo i ke ztrátám na životech. V naší republice se tím pádem nyní mnoho lidí z ničeho nic ocitlo bez střechy nad hlavou.
V takových situacích by bylo od nás hezké, kdybychom my, kteří jsme byli živelné katastrofy ušetřeni, pomohli ostatním lidem, kteří se ocitli v nouzi. Vzniklo několik sbírek na podporu takto postižených lidí. Mezi nejvýznamnější organizace, které v této oblasti působí, patří Člověk v tísni a ADRA. Podpořit postižené kraje můžete jak formou dárcovských SMS, tak přispěním na konkrétní bankovní konta. Tak učinila i ČRDM, a to částkou deset tisíc korun z výnosu střediska Bambiriáda.

Další z možností pomoci, kterou můžeme my, spolky pracující s dětmi a mládeží, nabídnout, jsou bezplatné pobyty dětí z vytopených rodin na letních táborech. Zatím máme nabídku na umístění těchto dětí na táborech zdarma od čtyř členských sdružení ČRDM.
Protože nevíme, jaký bude ze strany rodičů zájem, zasíláme Vám tento text jako informaci se žádostí, aby ti z Vás, kterým se projekt líbí, provedli v tomto směru orientační průzkum ve svém sdružení. V případě, že by zájem ze strany rodičů a dětí záplavami postiženými skutečně byl, dovolíme si Vás oslovit již s konkrétním požadavkem, a to telefonicky, jelikož celá akce bude muset proběhnout rychle.

  Kontaktní osoba v této záležitosti: Mgr. Michaela Přílepková (ČRDM), e-mailová adresa: prilepkova@adam.cz

S přátelským pozdravem

Mgr. Lucie Celbová /manažerka komunikace a PR/ a tým ČRDM

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 210, 234 621 209

Fax.: 234 621 541

www.crdm.cz

www.adam.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop