English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Informace o insolvenci Folklorního sdružení ČR

Informace o insolvenci Folklorního sdružení ČR

Informace o insolvenci Folklorního sdružení ČR

 

Aktuálně od 1.1.2015 :

z  OTEVŘENÉHO DOPISU  ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ, VÝBOR FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR:

 .....  Podání návrhu na insolvenční řízení neznamená likvidaci sdružení, jeho smyslem je především ochrana před věřiteli a vytvoření podmínek pro možná řešení situace.

Bohužel však není možné, aby Folklorní sdružení ČR od 1. ledna 2015 garantovalo některé dosud platné výhody členství. Týká se to především společného řešení autorských práv prostřednictvímsmluv FoS ČR s Ochranným svazem autorským, které k uvedenému termínu přestávají platit.

Nebude možné garantovat úrazové pojištění členů a pojištění odpovědnosti vedoucích a ředitelů festivalů. Sdružení rovněž nebude mít možnosti celostátní a zahraniční propagace členských souborů a festivalů. K výraznému omezení dojde také v pomoci ve zprostředkování zahraničních výměn a komunikace. ....

   V Praze dne 21.11. 2014                                       Za výbor Folklorního sdružení ČR:

                                                                                     Zdeněk Pšenica, v . r. předseda

 internetové stránky www.folkornisdruzeni.cz.

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop