English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Základní dokumenty > Základní charakteristika FoS ČR ( únor 2014)

Základní charakteristika FoS ČR ( únor 2014)

2.3.2014

Folklorní sdružení České republiky bylo založeno jako nestátní nezisková organizace v roce 1990. Jeho členy je 412 folklorních souborů s celkovým počtem asi 14.000 členů, 65 folklorních festivalů a necelá stovka jednotlivců. Autonomními členy je 16 regionálních folklorních sdružení ve všech hlavních národopisných oblastech České republiky. 80% členů tvoří děti a mládež. Sdružení je spoluzakládajícím členem České rady dětí a mládeže.

 Hlavním posláním sdružení je hájit zájmy jeho členů v celostátním a regionálním měřítku. Sdružení komunikuje s jednotlivými ministerstvy ČR, představiteli Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR. Pomáhá práci souborů a festivalů v součinnosti se 14 kraji a 120 obcemi v České republice. Spolupracuje také s více než 120 státními organizacemi, sdruženími, spolky, kulturními, sportovními a vzdělávacími zařízeními.

Sdružení propaguje českou tradiční lidovou kulturu v České republice i v zahraničí. Pravidelně vydává časopis Folklor (od roku 1990), Kalendář folklorních akcí (1992), přehled významných folklorních festivalů (skládačku - 1996) a další tiskoviny. Od počátku své činnosti vydalo 54 titulů a podílelo se na vydání 27 publikací o tradiční lidové kultuře v ČR. Dále vydalo na 200 multimediílních projektů a několik CD nosičů. Sdružení provozuje vlastní webové stránky www.folklornisdruzeni.cz . Aktivně se zúčastňuje významných veletrhů cestovního ruchu v ČR (RegionTour, Holiday World) a v Bratislavě. Ve spolupráci s CzechTourismem nabízí propagační tiskoviny také na veletrzích v dalších zemích. Sdružení produkuje putovní výstavu „Česká republika – folklorní velmoc v srdci Evropy“, kterou shlédly již tisíce návštěvníků v mnoha zemích světa.

Sdružení je hlavním pořadatelem Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách (od roku 1994), Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů v Luhačovicích (1993), Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark (2003), Národního krojového plesu v Praze (1998) a Mezinárodních koncertů Zpěváček – Slávik (střídavě v Praze a na Slovensku od 2001). Členských folklorních festivalů se zúčastní každoročně 1 600.000 diváků. Organizační struktura festivalů nemá obdoby jinde ve světě. Od svého vzniku se sdružení podílí na rozvoji systému dětských folklorních přehlídek v ČR.

Sdružení rozvíjí aktivní kontakty s mnoha partnery v zahraničí. Je řádným členem mezinárodních organizací folkloru a lidového umění CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění), IOV (Mezinárodní organizace lidového umění) a IGF (Mezinárodní unie folklorních asociací). Významné folklorní festivaly v ČR jsou propagovány v celoročních kalendářích těchto organizací. Na festivaly do ČR každoročně přijíždí na 250 souborů ze zahraničí a zhruba stejný počet našich souborů reprezentuje ČR na zahraničních festivalech. Sdružení udržuje kontakty se 127 zeměmi světa a se 43 zastoupeními jiných zemí v Praze.

Sdružení získává prostředky na svoji činnost z členských příspěvků, grantových řízení ministerstev, krajů, měst a nadací, z propagace a darů z ekonomické sféry. Členské příspěvky pro děti do 15 let činí ročně Kč 50,-, což umožňuje i zapojení dětí z ekonomicky slabých rodin. Většina folklorních festivalů je přístupná zdarma. V posledních letech se v činnosti sdružení výrazně projevil úbytek státních dotací a příspěvků sponzorů. Sdružení obtížně získává zejména prostředky na provoz a mzdy zaměstnanců ústředí. Při snižování prostředků a rostoucích cenách se rozsah činnosti neomezuje, ale dále narůstá. 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop