English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů

Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů

Soubor:
přehlídky dfs propozice.doc
Popis:
PROPOZICE
Formát:
doc
Velikost:
48kB
Soubor:
prehlidky dfs prihlaska.doc
Popis:
Přihláška
Formát:
doc
Velikost:
51kB
Soubor:
Kontakty_PoradateleRegionPrehlidek09.doc
Popis:
adresář kontaktů
Formát:
doc
Velikost:
73kB

PROPOZICE
Uspořádání krajských - regionálních přehlídek v roce 2009 a přihláška

 

 

 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                    

                                                                                                                     PROPOZICE

 

 

 

Zveřejněno 23.10.2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  PŘÍLOHA:

USPOŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH – REGIONÁLNÍCH PŘEHLÍDEK V ROCE 2009

PŘIHLÁŠKA

                                                                                                                       NÁVRHOVÝ LIST

ZÁPIS Z PŘEHLÍDKY

 

 

 

POŘADATELÉ: z pověření Ministerstva kultury České republiky pořádají Národní  

                           informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Dům kultury  

                           odborů, s. r. o. Jihlava ve spolupráci se Sdružením pro dětskou           

                           taneční tvořivost Praha                           

 

                           krajské (regionální) výběrové postupové přehlídky                       

                           pořádají regionální sdružení FoS ČR a další kulturní subjekty ve  

                           spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro

                           kulturu Praha

 

 

 

SPOLUPRÁCE: FoS ČR a NÚLK

 

 

 

I. Poslání celostátní přehlídky a jejích krajských - regionálních přehlídek

 

Nesoutěžní formou přehlídkových vystoupení prezentovat různé formy a způsoby výchovné a umělecké práce dětských folklorních souborů a skupin Čech, Moravy a Slezska. Vytvořit prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci a kontakty dětí i vedoucích, a tím přispět k uchovávání tradic lidové kultury s ohledem k lokální příslušnosti dětí i plnění usnesení vlády ČR č. 571 z 11.6.2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.

Systém postupových přehlídek je nastaven s přihlédnutím k aktuálnímu stavu oboru tak, že ve folklorním regionu Čechy spojuje jednotlivé kraje, zatímco na Moravě a ve Slezsku respektuje jednotlivé folklorní regiony.

 

 

 

 

II. Podmínky účasti

 

Přehlídek dětských folklorních souborů se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní soubory a skupiny z České republiky, jejichž členové nepřesáhnou průměrný věk 15 let, vystoupit mohou i děti předškolního věku. Na přehlídkách se neurčují věkové kategorie. Soubory mohou přihlásit i více (věkově rozlišených) skupin svého kolektivu. Dětský hudební doprovod je vítán. Při vystoupeních je možno použít také doprovod dospělých hudebníků, případně netradiční hudební doprovod (kytara, klavír, ozvučné předměty atd.), eventuálně playback.

Počet dětí a doprovodu z řad dospělých u souboru doporučeného na celostátní přehlídku nesmí přesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dětská muzika, je možné po dohodě s pořadateli celostátní přehlídky zvýšit počet členů souboru až na 35 osob. Časový limit jednotlivých vystoupení byl stanoven do 10 minut. Vystoupení nesmí být kratší než 3 minuty. Soubor může vystupovat s programem, s nímž se už v minulosti účastnil celostátní (národní) přehlídky, po uplynutí 5 let.

 

 

 

 

III. Organizace a průběh

 

Pořadatelé krajských (regionálních) postupových přehlídek jsou dle místních podmínek regionální FoS ČR a další kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS.

V roce konání celostátní přehlídky se budou konat krajské (regionální) postupové přehlídky (mohou předcházet přehlídky oblastní) v průběhu měsíců března v Čechách a v dubnu na Moravě a ve Slezsku tak, aby jejich pořadatelé mohli včas dodat návrhy programové radě celostátní přehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Kateřiny Černíčkové P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz.

Funkci programové rady v daném případě plní odborná rada pro folklor jmenovaná ředitelem NIPOS, která je složená z předních odborníků oboru v daných regionech a zástupců NIPOS, NÚLK a FoS ČR.

 

Krajským (regionálním) postupovým přehlídkám při větším počtu přihlášených souborů doporučujeme, aby jim předcházely přehlídky oblastní. Všechny přehlídky (oblastní, krajské – regionální) se budou konat tak, aby mohly navazovat od nižšího stupně k vyššímu.

 

Lektorský sbor oblastní postupové přehlídky jmenovaný pořadatelem příslušné přehlídky, v němž budou pracovat jeden až dva zástupci odborné rady pro folklor jmenované ředitelem NIPOS, hodnotí vystoupení jednotlivých souborů a bez udání pořadí vybere soubory pro postup do vyššího stupně přehlídky. Maximální počet souborů účinkujících ve vyšším stupni přehlídky stanoví pořadatel dané přehlídky podle svých aktuálních podmínek.

Lektorský sbor krajské (regionální) postupové přehlídky dále navrhuje jedno vystoupení k přímému postupu na celostátní přehlídku a doporučuje v pořadí další dva soubory programové radě celostátní přehlídky do širšího výběru a na další vrcholové akce oboru. Programová rada má možnost dle aktuálních výsledků krajských (regionálních) přehlídek a vzhledem k celkovému dramaturgickému plánu celostátní přehlídky doporučit ještě další jeden až dva soubory k postupu.

Součástí každé přehlídky je rozborový seminář s vedoucími souborů, vedený lektorským sborem. Jeho smyslem je formou veřejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborů s klady i problémy vystoupení s cílem kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat.

 

 

 

IV. Hodnocení a jeho kritéria

 

§         lektorský sbor bude provádět svá rozhodnutí v početně lichém zastoupení

§         výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k věku dětí a

k regionální příslušnosti v souvislosti s užitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod.

§         pohybová připravenost dětí: tanečnost, hudebnost, zpěvnost, zvládnutí taneční techniky

§         provedení: estetický a přirozený projev dětí

§         zdůraznění pohybové složky vystoupení

§         scénické zpracování

§         pokud má soubor vlastní dětskou hudbu, je třeba ji hodnotit na základě těchto kritérií a zvlášť ji ocenit; obdobně u zpěváků

V rámci celostátní přehlídky budou zvláště oceněny inspirativní momenty vystoupení.

 

Organizátor příslušné krajské přehlídky zašle vyplněné návrhové listy společně se zápisem z postupové přehlídky dětských folklorních souborů programové radě na výše uvedenou adresu po ukončení přehlídky. Dále zašle kompletní seznam zúčastněných souborů.

 

 

 

Zpracovala Kateřina Černíčková                                                                         

NIPOS-ARTAMA,  2008                                                                              

 

 

 

 

FoS ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop