English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Pořadatelé folklorních festivalů v Jihočeském kraji se setkali s představiteli kraje

Pořadatelé folklorních festivalů v Jihočeském kraji se setkali s představiteli kraje

4.6.2014

V sále Secese na krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se v úterý 3. června 2014 setkal krajský radní Jihočeského kraje pro školství, zaměstnanost, mládež a sport, celoživotní vzdělávání a kulturu Tomeš Vytiska s řediteli jihočeských folklorních festivalů a slavností. Jednání byl přítomen rovněž Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Setkání zahájil Tomeš Vytiska, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil hejtmana Jiřího Zimolu. Ten sice setkání svolal, musel však neočekávaně změnit svůj původní pracovní program. Radní současně připomněl, že osobně se s folkloristy nevidí po prvé, obdobné pracovní setkání se uskutečnilo v závěru dubna loňského roku.

Hynek Hladík, ředitel šumavského Folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzen- berském plavebním kanálu v úvodu svého krátkého vystoupení přítomné informoval o rozhodnutí vlády ČR z konce května letošního rokuzapsat do Seznamu národních kulturních památek i soubor plavebních kanálů na Šumavě, které tvoří Schwarzenberský kanál, Kaplický potok a Vchynicko-Tetovský kanál. Folklorní soubor Libín−S, který „přinesl“ do šumavské přírody jak lidové písničky, muziku a tanec, tak ukázky plavení dříví, práci uhlířů i poutní mši svatou, to vnímá jako určitou satisfakci za činnost, kterou už po léta rozvíjí. Myšlenka na konání folklorního festivalu, jehož letošní 17. ročník probíhá postupně na několika různých místech a v několika termínech, „vzešla“ z článku ředitele česko-krumlovského panství Ernsta Mayera z roku 1828.

V době, kdy se plavilo dříví ze šumavských lesů pro Vídeň, bylo totiž zapotřebí na vytahování dříví u ústí řeky Große Mühl do Dunaje zhruba 300−350 dělníků. Proto sem pravidelně přicházely skupiny „plavců“ z jižních Čech. Po těžké celodenní práci k překvapení ředitele nepadli čeští „plavci“ na lože, ale vytáhli z domova přinesené housle, citery a hrálo se, zpívalo a tancovalo...

Mezinárodní dudácký festival Strakonice tradičně zastupovala jeho ředitelka Eva Dresslerová. Letošní již XXI. festivalové bienále, které se uskuteční ve dnech 21.−24. srpna, bude mít opět velmi prestižní obsazení – spolu se čtyřmi desítkami skvělých domácích dudáckých „formací“, folklorních souborů, rockových skupin, smíšených sborů i „muzik“ středověké hudby se představí i dvě desítky dudáckých „uskupení“ ze zahraničí, a to z Bulharska, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Skotska, Slovenska, Španělska, Turecka a Velké Británie.

Mezinárodní folklorní festival Písek prezentoval přítomným jeden z jeho ředitelů Jiří Kotal. Letošní jubilejní XX. ročník festivalu, který se bude konat ve dnech 13.17. srpna, nově zpestří řemeslníci a řemeslné trhy. Festival, jehož nedílnou součástí je i „festiválek“ dětských folklorních souborů, vyvrcholí v sobotu v Palackého sadech gala programem „Písek tančí a zpívá nad Otavou“. V pořadu se spolu s domácími folklorními soubory představí i hosté z exotických destinací.

Festival Folklorní Třehoň, který vznikl teprve v roce 2012, se má čile k světu. Potvrdil to jeho ředitel Luďěk Švejcar s tím, že třetí ročník je de facto již připraven a obyvatelé města i jeho návštěvníci uvidí v sobotu 13. září na Masarykově náměstí řadu předních folklorních souborů z jižních a západních Čech i hosty z Rakouska a Chorvatska.

Vlasta Dvořáková, ředitelka Mezinárodního folklorního festivalu Český Krumlov potvrdila, že i jeho 14. ročník, který se uskuteční ve dnech 26.27. září, bude tradičně zaměřen na dětské folklorní soubory. A to „nehledě“ na skutečnost, že ji neustále oslovují děvčata a chlapci, kteří už dětskému věku odrostli, ale přesto by velice rádi na česko-krumlovském festivalu vystupovali. A to třeba i prosto, že je už po léta dostaveníčkem nejen domácích souborů, ale i zahraničních, pro které je už jen samotný pobyt v proslulém městě UNESCO velkým zážitkem.

Dalšími festivaly v Jihočeském kraji jsou i Jihočeský folklorní festival, pořadatel Jihočeský folklorní soubor Kovářovan a Selské slavnosti Holašovice, pořadatel obec Jankov-Holašovice, jejichž představitelé se nemohli setkání zúčastnit.

 

Za mediální partnery folklorních festivalů v gesci Folklorního sdružení ČR promluvil Zdeněk Duspiva, ředitel regionální stanice Českého rozhlasu Region. V krátkosti představil folklorní aktivity a projekty budějovického rádia, které po strukturálních a obsahových změnách vysílacího schématu Českého rozhlasu pokrývá nejen region jižních Čech, ale částečně i západních Čech a Vysočiny. Podle jeho slov se změny pozitivně odrazily mj. i v tom, že dnes je posluchačská struktura Regionu tvořena především věkovými skupinami „50 plus“, tedy podstatně mladšími ročníky než v minulosti.

Setkání se zástupci samosprávy i administrativy Jihočeského kraje se rovněž zúčastnili předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška.

Kontakt:

Senovážné nám. 24

116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 621 218

E-mail: k.janoska@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop