English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Blahopřejeme k životnímu jubileu Eduarda Kavaly

Blahopřejeme k životnímu jubileu Eduarda Kavaly

28.5.2010

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala se narodil 27. května 1960. Po absolvování gymnázia v Hranicích vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě a pět let učil. Na podzim roku 1989, s nastupujícími změnami tehdejší společnosti se zapojil do Občanského fóra v obci Bělotín. Tehdy jej pár stejně nadšených lidí oslovilo, zda by nechtěl dělat starostu. Po dlouhém a pečlivém rozhodování 15. března 1990 nabídku přijal.

Pro mladého učitele to bylo velké dilema – práce s dětmi jej totiž zcela naplňovala, kromě učení vedl děti ke koníčkům, jež mu byly vlastní – lásce k přírodě, turistice, sborovému zpěvu. Pokud přijme funkci veřejného činitele a bude ji vykonávat s plným nasazením, na koníčky a na rodinu už mu jistě tolik času nezbude. Touha podílet se na dění v Bělotíně, obci, na které mu vždy záleželo, byla však silná. Zpívá ve sboru vysokoškolských učitelů Ostravské univerzity.

Za jeho dvacetileté působení ve funkci starosty Bělotín prošel mnoha změnami. Zmizelo spoustu starých rozpadajících se domů, starých hospodářských objektů, byly vystavěny nejedny nové bytové jednotky, pozemky byly využity na stavební místa, čímž se zvýšil počet obyvatel v obci, zrekonstruována pošta, základní a mateřská škola, zdravotní středisko, budova obecního úřadu, postaveno nové vlakové nádraží. V Kunčicích opraven kulturní dům, v Lučicích a Nejdku budovy bývalých škol s dětskými hřišti.

Jeho životním krédem je, aby lidé v Bělotíně měli proč zůstat, aby zde jen nebydleli, ale aby se také navzájem rádi potkávali, aby nezapomněli, odkud pocházejí. Proto se vždy snažil vytvořit podmínky pro rozvoj podníkání v obci, výsledkem byl vznik řady nových firem s pracovními místy.
Není mu lhostejná historická paměť obce, snaží se o rekonstrukci kulturních památek, které jsou jejími nositeli (kaple, kříže, plastika sv. Marie), na rekonstruovaných budovách se objevují nápisy jmen jejich stavitelů a letopočty vzniku, nezapomíná na významné osobnosti, které život obce obohatily. Do této oblasti patří i navázání kontaktů s Höchstem, městem, do něhož byli po druhé sv. válce odsunuti bělotínští Němci.

Podporuje zviditelnění Bělotína mimo region a vznik nových tradic, a tak se v Bělotíně jižpo mnoho let konají pivní slavnosti, Bělotínský týden zpěvu, Valentův podzim, mistrovství republiky v mažoretkovém sportu, Den obce a řada dalších akcí. Pro jejich uskutečnění má podporu obecního zastupitelstva, školy i obecních spolků.

Jako správný hospodář se snaží svěřený majetek spravovat co nejlépe, udržuje veřejná prostranství a dává tak pracovní příležitost sociálně slabším občanům.

Na počátku roku 2008 inicioval a zorganizoval vznik Spolku pro obnovu venkova na Přerovsku. Na volební schůzi se stal jeho předsedou. Aktivní přístup k problematice obnovy a rozvoje venkova vedl k tomu, že byl v červnu 1999 na Valné hromadě Spolku pro obnovu venkova ČR zvolen předsedou s celostátní působností. Tuto funkci vykonává doposud.

Je nutno se zmínit, že Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů v Praze v Senátu PČR, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností.
Pan předseda je spolu se zástupci Svazu měst a obcí ČR členem několika meziresortní komisí, které řeší problematiku venkova.

Celoroční a nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Při přípravě podmínek soutěže a její organizaci využívá mnohaleté zkušenosti z práce pro obec a veřejnost. V loňském roce se nám společně s Folklorním sdružením ČR podařilo připravit a zorganizovat slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 v září na XVII. Mezinárodním dětském festivalu „Písní a tance“ v Luhačovicích. Zde je nutno vyzvednout nejen významnou osobní aktivitu pana předsedy Kavaly, ale také výbornou spolupráci s Folklorním sdružením a to především panem předsedou Pšenicou.

Pan předseda Kavala před čtyřmi roky navázal úzkou spolupráci s Folklorním sdružením ČR zaměřenou na společnou prezentaci našich aktivit na výstavách Regiontour Brno, Země živitelka v Českých Budějovicích a nově také na Techagro v Brně. 

Nelze zde vyjmenovat všechny aktivity a výsledky jeho práce za uplynulých dvacet let na obci a dvanáct let ve Spolku. Lze jen konstatovat, že je starostou a předsedou na svém místě, který svou práci dělá s nasazením, s vizemi do budoucna.

Nelze zde vyjmenovat všechny aktivity a výsledky jeho práce za uplynulých dvacet let na obci a dvanáct let ve Spolku. Lze jen konstatovat, že je starostou a předsedou na svém místě, který svou práci dělá s nasazením, s vizemi do budoucna.

Folklorní sdružení České republiky přeje panu Eduardu Kavalovi k jeho mladé padesátce - významnému životnímu jubileu, vše nejlepší, stále mnoho optimismu, úspěchů v práci pro obec i v předsedování Spolku pro obnovu venkova. Zároveń mu děkujeme za jeho osobní podíl na výborné, konkrétní spolupráci Spolku pro obnovu venkova s Folklorním sdružením ČR ve prospěch rozvoje lidové kultury a folkloru.

 

Folklorní sdružení ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop