English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Aktualizace internetovych stranek RVNNO

Aktualizace internetovych stranek RVNNO

12.7.2008

Z pokynu vrchní ředitelky sekce, Ing. Jany Vohralíkové, členky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, bych Vám ráda sdělila, že na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byly zveřejněny tyto informace:- Zápis z Výboru pro regiony RVNNO ze dne 16. června 2008 (odkaz:
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=37537)
- Informace o další kontinuální výzvě pro předkládání žádostí o podporu z
Integrovaného operačního programu (odkaz:
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=26333)
- Informace o třetí výzvě pro předkládání žádostí o podporu z Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihozápad (odkaz:
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=26377)

S pozdravem

Erika Křemenová
sekretariát vrchní ředitelky sekce D

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11Praha 1
tel.: +420 257 085 522
email: erika.kremenova@mkcr.cz

 

-ZP-

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop