English version

39. konverence EATK v Blansku

29.9.2008 Tisková zpráva

Ve dnech 25. – 28. září 2008 se v Blansku konala 39. konference Evropské asociace turistických klubů.

 

Jako každoročně se v jejím rámci pořádala pod názvem Pré-tour i celotýdenní poznávací akce, které se zúčastnilo přes 60 turistů, kteří v průběhu 7 dnů navštívili Moravský kras, zámek v Rájci, Pivovar Černá Hora, klášter Porta Coeli, Slavkovské bojiště, Lednici, Valtice, Mikulov, Ivančice, Znojmo, Národní park Podyjí a zámek a kapli na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Poznali tedy nejen Moravský kras a jižní Moravu, ale i část Českomoravské vysočiny. Byli nadšeni krajinou, historickými památkami, nedotčenou přírodou v údolí Dyje, večerem ve vinných sklepech ZNOVÍN a.s. v Louckém klášteře, při kterém prožili jihomoravskou zábavu a naučili se i některé naše písně.

 

Vlastní 39. konference Evropské asociace turistických klubů (EATK) se konala ve wellness hotelu Panorama v Blansku. EATK sdružuje 52 turistických klubů z 27 zemí Evropy. Konference se zúčastnili delegáti ze 42 klubů. Veškerá jednání konference probíhala
ve čtyřech jednacích sálech tohoto hotelu. Zde konferenci zahájili ve čtvrtek dne 25. 9. 2008 starostka města Blansko PhDr. Jaroslava Králová a prezident EATK Ing. Jan Havelka.
V hotelu také bydlela většina z téměř 100 účastníků konference, další delegáti byli ubytováni v sousedním hotelu Na Vyhlídce. Kvalita stravování, které mělo ukázat účastníkům tradiční česká a moravská jídla, stejně jako všechny ostatní služby hotelu byly zhodnoceny jako vynikající.

 

Obsáhlý odborný program - plánování dalšího rozvoje evropské turistiky, zejména s ohledem na právo volného vstupu do přírody a na budování a údržbu evropských dálkových turistických tras, stejně jako plánování hlavních celoevropských turistických akcí do roku 2011 – to vše zabralo delegátům podstatnou část jejich pobytu v Blansku. Přesto se však, díky organizátoru konference, tj. Klubu českých turistů, stihli podívat do Pustého dolu, Punkevních jeskyní, vyjet lanovkou k Útulně u Macochy a podívat se do naší nejznámější propasti. To vše, zároveň s koncertem v nádherném dómu u Zrcadlového jezírka je doslova nadchlo.

 

V sobotu dopoledne delegáti absolvovali program každoročního zasedání EATK. Jeho bohatý program se podařilo stihnout i díky bezvadnému simultánnímu překladu, který sponzoroval vydavatelskou firmou Freytag&Berndt. Odpoledne se pak zúčastnili oslav 120. výročí založení KČT na hradě Veveří. Tato akce přivedla na hrad stovky jihomoravských turistů, kteří se zde měli možnost setkat při krátkém oficiálním programu s delegáty z turistických klubů z celé Evropy.

 

Konference vyvrcholila společenským večerem v Dělnickém domě v Blansku, na kterém kromě delegátů byli i účastníci akce Pré-tour a mnozí čestní hosté. V úvodu večera byl přítomným představen umělecky provedený štafetový kolík s textem poselství pro účastníky celoevropského turistického setkání, která se pod názvem EURORANDO konají od roku 2001 každých 5 let (pokaždé v jiné zemi, zatím se uskutečnilo v roce 2001 setkání ve Štrasburku a v roce 2006 v Českých Budějovicích, v roce 2011 se bude pořádat ve španělské Granadě, účastníky budou hostit i města Alméria a Malaga). Návrh symbolického štafetového kolíku provedl a text na něj formuloval prezident asociace Ing. Jan Havelka, který také tento symbol setkávání evropských turistů věnoval EATK. Zhotovení tohoto uměleckého díla se ujala slévárna DSB EURO s.r.o. v Blansku, která toto dílo sponzorovala. Provedení tohoto
7 kg vážícího uměleckého odlitku z ušlechtilého bronzu účastníci večera velmi obdivovali a ocenili. Z české strany jim bylo vysvětleno, že toto dílo prokazuje historickou tradici uměleckého slévárenství v Blansku a schopnost slévárny DSB EURO s.r.o. nabídnout i dnes nejvyšší kvalitu. Byl jim představen také autor modelu a odlitku p. Jiří Zbožínek. Blansko tak zůstane trvalo zapsáno jako místo, kde vznikl symbol pravidelného setkávání evropských  turistů a kde byl tento symbol poprvé představen.

 

Celý večer byl koncipován jako představení tří regionů – jižní Moravy, Valašska a Krkonoš a Podkrkonoší. Hosté mohli ochutnat jejich typická jídla, připravená v rámci rautu hotelem International Brno, seznámit se s výborným vínem sponzorsky dodaným vinařskou společností ZNOVÍN a.s. a obdivovat kroje, písně i tance několika souborů a sólistů. V rámci úzké spolupráce Klubu českých turistů s Folklorním sdružením ČR, jehož předseda Zdeněk Pšenica byl na večeru osobně přítomen, v programu postupně vystoupili soubory Lipina z Vracova, Vsacan ze Vsetína a finalisté soutěže Zpěváček 2008 Aneta Juříčková a Matěj Dotřel. Zahraniční účastníci byli hudbou a písněmi, tancem, pestrostí krojů a bezprostředností všech vystupujících přímo ohromeni, většinou říkali, že nikdy nic takového nezažili, že netušili, že něco tak krásného a přitom tak milého vůbec mohou prožít. Konstatovali, že zachování lidových tradic je u nás na vysoké úrovni. Jejich potlesk nebral konce.

 

Kaňkou na krásném večeru byla tak jen pozdní dodávka teplého piva, servírovaného v plastových kelímcích, které takto dodal Pivovar Černá Hora. Účastníci večera se tak téměř všichni soustředili na ochutnání vynikajících jihomoravských vín a odnášejí si do celé Evropy dojem, že u nás je lépe píti vino než pivo.  

 

Nejen prezident Asociace německých turistických klubů  Hans-Ulrich Rauchfuss, ale i mnozí další při loučení říkali: „Máte to tu krásné a nasadili jste touto konferencí velmi vysokou laťku.“

 

Jan Havelka

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop