English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > 361 obcí v soutěži VESNICE ROKU 2010

361 obcí v soutěži VESNICE ROKU 2010

29.6.2010

361 obcí v soutěži  VESNICE ROKU 2010

Do konce měsíce června jednotlivé krajské hodnotitelské komise navštíví a zhodnotí rekordních 361 obcí ze třinácti krajů České republiky na základě vyhlášených podmínek již 16. ročníkusoutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

V hodnocení krajských kol mohou obce získat následující ocenění:

                Zlatou stuhu – za vítězství v krajském kole

                Modrou stuhu – za společenský život

                Bílou stuhu – za činnost mládeže

                Zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí

                Oranžovou stuhu – za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

Dále mohou obce získat různá mimořádná ocenění a diplomy, např. za vzorné vedení obecní knihovny, vzorné vedení kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena).

Vítěz krajského kola, nositel Zlaté stuhy, postupuje do celostátního kola, které proběhne od 30. srpna do 5. září.

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční dne 11. září při příležitosti konání Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem Luhačovice 2010“. 

Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz města a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklórní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Aktuální informace o soutěži Vesnice roku 2010 naleznete na www.vesniceroku.cz a www.folklornisdruzeni.cz

Vlasta Cibulová

Kontakt: ing. Miroslava Tichá
Ministerstvo pro místní rozvoj

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop