English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Informace o možnostech úrazového a odpovědnostního pojištění

Informace o možnostech úrazového a odpovědnostního pojištění

11.12.2014

Informace o možnostech úrazového a odpovědnostního pojištění

Vzhledem k aktuální situace Folklorní sdružení České republiky není schopno garantovat svým členům smluvní úhradu úrazového a odpovědnostního pojištění cestou společné pojistky České rady dětí a mládeže, tak jak tomu bylo dosud.

Na základě jednání s předsedou České rady dětí amládeže Alešem Sedláčkem je možné využít těchto možností:

Úrazové pojištění

Soubor může přihlásit své členy k pojištění jako nečleny FoS ČR přímo u České rady dětí a mládeže. V tom případě uhradí za každého člena částku 17,- Kč na osobu a rok a zašle na ČRDM seznam pojištěných členů.

Odpovědnostní pojištění

Soubor může přihlásit své členy k pojištění jako nečleny FoS ČR přímo u České rady dětí a mládeže. V tom případě uhradí za celý soubor paušální částku Kč 2.705,- a za každou pojištěnou osobu vedoucího navíc částku Kč 55,-. Na ČRDM rovněž zašle jmenný seznam pojištěných vedoucích.

Pojištění je možné uzavřít společně prostřednictvím regionálních folklorních sdružení. V případě odpovědnostního pojištění potom paušální částku Kč 2.705-, a částku Kč 55,- navíc za jednotlivé osoby uhradí společně region.

Pojištění lze uzavřít také prostřednictvím krajských rad dětí a mládeže. Tady však doporučujeme předem prokonzultovat situaci s každou krajskou radou předem.

Další možnosti včetně znění pojistných smluv jsou uvedeny na www.crdm.cz na záložce pojištění. Možnosti konzultace na tel. 211 222 860, 234 621 209 nebo na adrese sekretariat@crdm.cz .

Pokud se začátkem roku situace FoS ČR stabilizuje, bude možné uhrazené poplatky vrátit a použít je k úhradě členských příspěvků do FoS ČR.

 

Praha 9. 12. 2014

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop